Slik ber du om en tilsynssak

Hvis det har skjedd noe som du mener er feil ved behandlingen eller omsorgen du har fått, kan du be Statsforvalteren opprette en tilsynssak.

Skriv hva som skjedde

Skriv et brev hvor du tar med informasjon om deg selv, den du klager på, og det som skjedde.

​Om deg

Start med å oppgi ditt navn, adresse og telefonnummer.

Hvis du klager på vegne av en annen person, bør du også ta med navn og kontaktinformasjon på den det gjelder. Legg også ved fullmakt.

Om den du klager på

En tilsynssak kan være mot en virksomhet eller enkeltperson.

Hvis du vil klage på fastlege, hjemmesykepleien, sykehjem eller annen kommunal tjeneste, oppgir du hvilken tjeneste det gjelder.

Hvis du ikke får de tjenestene du mener du har rett på ved et sykehus, bør du oppgi hvilken del av sykehuset klagen er rettet mot, f.eks:

  • klinikk
  • avdeling
  • sengepost

Hvis saken gjelder en enkeltperson, oppgir du også personens navn og stilling.

Om det som skjedde

Gi en detaljert beskrivelse av hva som skjedde, inkludert tid og sted.

Finn kontaktinformasjon til Statsforvalteren i ditt fylke

Du finner kontaktinformasjonen slik:

Send inn klagen

Du kan sende klagen som brev til postadressen som står under kontaktinformasjon.

Du kan også sende klagen elektronisk gjennom å trykke på «Sikker melding» på samme side. Sendingen vil ved bruk av sikker melding gå raskere.

Dine helseopplysninger behandles trygt både ved bruk av vanlig post og ved bruk av sikker melding. Vi anbefaler ikke å sende sensitiv informasjon med vanlig e-post.

Statsforvalteren vil gi beskjed om at de har mottatt brevet ditt. Du får også beskjed om hva de kom frem til når saken er ferdig.

Ring hvis du ikke kan sende brev

Hvis det ikke lar seg gjøre å sende brev, kan du likevel levere klagen på annen måte.

​​Ta kontakt med Statsforvalteren i ditt fylke, og spør hvordan det er best at du går fram. For kontaktinformasjon, gå til statsforvalteren.no, velg fylke, og velg «kontakt oss».

Innholdet er levert av Statsforvalteren

Statsforvalteren. Slik ber du om en tilsynssak. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 29. januar 2021 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/slik-ber-du-om-en-tilsynssak/

Sist oppdatert fredag 29. januar 2021