Kliniske studier

Forskning på effekten og bivirkningene av nye legemidler og behandlingsmetoder.

Finn en klinisk studie