Kontaktinformasjon

Person- og kontaktinformasjon med innstillinger for varsling.

Om tjenesten

​Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og fra Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på helsenorge.no. Hvis du ser at informasjonen ikke stemmer, er det lenke til hvor du kan redigere informasjonen.

Varseloppsettet lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på helsenorge.no, og hvilken type varsler du får. Dersom du ikke har valgt noe annet, blir varsel sendt på SMS.

Hvis du har foreldreansvar for barn, vil du få samme type varsler for dem som du gjør for deg selv.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse, men adressen deres vil ikke vises, siden den ikke overføres fra folkeregisteret.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Alternativer for varseloppsett

Disse varslene vil du få uansett hvilket alternativ du velger:

 • Varsler om nye, endrede eller avlyste timeavtaler som vises på Helsenorge. Sykehus i Helse Vest og Helse Nord vil selv varsle om timer.
 • Påminnelser om timeavtaler hos fastlegen
 • Meldinger fra helsepersonell
 • Innkallingsbrev og andre viktige brev
 • Vedtak og brev fra Pasientreiser
 • Varsel om ny melding angående opprettelse, endring eller sletting av en fullmakt, eller påminnelse om noe av dette
 • Varsel om at et digitalt verktøy er tilgjengelig
 • Varsel om at du har et nytt skjema å fylle ut, eller påminnelse om at fristen snart går ut på et skjema

Hvis du ønsker det kan du få andre viktige varsler, i tillegg til de obligatoriske, det vil si:

 • Varsel om ny melding angående innsyn eller feil i besøkshistorikk
 • Varsel om mottak av rapporter fra helseregistre
 • Varsel om at du har fått melding på Helsenorge fra en helseundersøkelse eller klinisk studie du deltar i
 • Varsel om fornyelse av resept

Du vil da også få de obligatoriske varslene. Det vil si:

 • Varsler om nye, endrede eller avlyste timeavtaler som vises på Helsenorge. Sykehus i Helse Vest og Helse Nord vil selv varsle om timer.
 • Påminnelser om timeavtaler hos fastlegen
 • Meldinger fra helsepersonell
 • Innkallingsbrev og andre viktige brev
 • Vedtak og brev fra Pasientreiser
 • Varsel om ny melding angående opprettelse, endring eller sletting av en fullmakt, eller påminnelse om noe av dette
 • Varsel om at et digitalt verktøy er tilgjengelig
 • Varsel om at du har et nytt skjema å fylle ut, eller påminnelse om at fristen snart går ut på et skjema

Ønsker du å motta alle varsler som finnes, vil du få varsel om:

 • At hjemmebesøk i kommunehelsetjenesten er utført

I tillegg vil du få de obligatoriske og de viktige varslene. Det vil si:

 • Varsler om nye, endrede eller avlyste timeavtaler som vises på Helsenorge. Sykehus i Helse Vest og Helse Nord vil selv varsle om timer.
 • Påminnelser om timeavtaler hos fastlegen
 • Meldinger fra helsepersonell
 • Innkallingsbrev og andre viktige brev
 • Vedtak og brev fra Pasientreiser
 • Varsel om ny melding angående opprettelse, endring eller sletting av en fullmakt, eller påminnelse om noe av dette
 • Varsel om at et digitalt verktøy er tilgjengelig
 • Varsel om ny melding angående innsyn eller feil i besøkshistorikk
 • Varsel om mottak av rapporter fra helseregistre
 • Varsel om at du har fått melding på Helsenorge fra en helseundersøkelse eller klinisk studie du deltar i
 • Varsel om fornyelse av resept
 • Varsel om at du har et nytt skjema å fylle ut, eller påminnelse om at fristen snart går ut på et skjema

Her finner du innstillinger for bruk av helsetjenester og ordninger og deling av helseopplysninger.

Personverninnstillinger

Fant du det du lette etter?