Helsenorge fra du er 16 år

Når du fyller 16 år, kan du bruke Helsenorge på egen hånd. Da er du det som kalles helserettslig myndig. Foreldrene dine kan ikke lenger se din informasjon eller gjøre handlinger på Helsenorge for deg uten at du har gitt dem tillatelse til det.

Hvordan lage en bruker på Helsenorge

Du må bruke BankID, Buypass eller Commfides for å logge deg inn på Helsenorge.

Når du logger deg inn for første gang, blir du bedt om å lage deg en bruker. Du må velge hvordan og i hvilken grad du skal bruke tjenestene på Helsenorge, det vil si hvilket samtykkenivå du skal ha.


Foreldrene dine kan allerede ha opprettet en bruker til deg og valgt samtykkenivå. Du kan endre samtykkenivået som foreldrene dine har valgt hvis du ønsker det. Det gjør du under Personverninnstillinger.

Bestille time hos helsesykepleier i Helsenorge-appen?

Det pågår nå testing av timebestilling hos helsesykepleier i Helsenorge-appen på enkelte skoler i utvalgte kommuner. Du må logge inn med MinID for å tilgang til å bestille time hos helsesykepleieren. Når du har fått tilgang, kan du bruke BankID for å få tilgang både til helsesykepleier og de andre tjenestene på Helsenorge.  

Helserettslig myndig når du blir 16 år

Fra du fyller 16 år, bestemmer du over din egen helse. Dette kalles for å være helserettslig myndig. Da bestemmer du selv om du skal ha enkelte behandlinger og hvem som skal vite hva om helsen din.

Det finnes likevel noen unntak. Selv om du er helserettslig myndig, kan du for eksempel ikke si nei til å få kreftbehandling eller blodoverføring. I slike tilfeller er det de som har foreldreansvaret for deg som bestemmer. Dette gjelder fram til du er 18 år.

Du kan involvere foreldrene dine

Som helserettslig myndig, vil ikke foreldrene dine lenger se din helseinformasjon eller gjøre handlinger på Helsenorge for deg.

Hvis du likevel ønsker at dine foreldre skal være informert eller være i kontakt med de som behandler deg etter at du har fylt 16 år, har du mulighet til det.

Da må du gi én eller begge foreldrene dine en fullmakt, slik at de kan fortsette å følge opp deg og din helse på Helsenorge.

Se dine fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på Helsenorge på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre.

Du skal få si din mening når du er hos legen

Informasjonen skal være forståelig

Når du skal til lege, sykehus eller helsesykepleier, eller skal ha en videokonsultasjon på Helsenorge, har du rett på å få informasjon om helsen din og hvilken behandling du skal få på en måte som du forstår.

Du skal bli hørt

Du har rett til å si hva du mener og det skal legges stor vekt på din mening, uansett hvor gammel du er. Hvis du trenger tolk, skal du få det.

Får noen vite hva du og legen har snakket om?

Etter at du har fylt 16 år, har helsepersonell, som helsesykepleier, lege eller psykolog, en streng taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle videre hva dere har snakket om eller hvorfor du har vært hos dem.

Det finnes likevel noen unntak. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme. Dette gjelder frem til du er 18 år.

Du bestemmer hva foreldrene dine skal få vite

Helsesykepleier eller lege deler ikke opplysninger om deg eller hva dere har snakket om til foreldrene dine med mindre du har gitt tillatelse til det. Å gi en slik tillatelse kalles å samtykke.

Noen ganger kan helsepersonell gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år. Dette gjelder i tilfeller der informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle sin plikt som foreldre. Du skal få vite om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Helsenorge fra du er 16 år. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 30. august 2021 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/ungdom/helsenorge-fra-du-er-16-ar/

Sist oppdatert mandag 30. august 2021