Covid-19

Covid-19 er en luftveisinfeksjon som først og fremst smitter gjennom dråpesmitte. Symptomer på covid-19 kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk.

Pasient får pustehjelp for covid-19

Symptomer på covid-19

Symptomer på covid-19 kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet
 • Hodepine
 • Slapphet
 • Nedsatt lukt- eller smaksans
 • Muskelverk
 • Sår hals
 • Rennende nese og nysing
 • Magesmerter
 • Diare og oppkast kan forekomme

Sykdomsforløp

Sykdomsforløpet kan variere mye fra person til person. Vaksinerte som blir syke ser ut til å ha mildere symptomer enn ikke-vaksinerte. De typiske forløpene er:

 • Mildt forløp (dette gjelder for de aller fleste syke, om lag åtte av ti): Symptomene går over i løpet av én til to uker, og det er sjeldent behov for behandling i helsetjenesten.
 • Moderat forløp: Etter fire til sju dager med milde symptomer får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. Dersom du opplever tung pust, bør du kontakte lege. En del vil ha behov for innleggelse på sykehus.
 • Alvorlig forløp: Noen få vil ha behov for intensivbehandling. Symptomene vil da ofte vare i tre til seks uker. Dødsfall forekommer hos noen av dem som blir alvorlig syke.

Risikofaktorer

De viktigste risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er:

 • alder
 • underliggende sykdommer
 • vaksinasjonsstatus

Unge mennesker uten risikofaktorer kan også få et alvorlig sykdomsforløp, men sannsynligheten er liten.

Les FHI sin oversikt over alle kjente risikogrupper.

Behov for helsehjelp

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlegen.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Behandling av covid-19

Paxlovid

Fra torsdag 8. desember 2022 vil medisinen Paxlovid være tilgjengelig på norske apotek. Medisinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke.

Paxlovid erstatter ikke vaksine. Den beste beskyttelsen mot korona får du ved å ta vaksine.

Det er viktig å starte behandling tidlig

Paxlovid hemmer koronaviruset fra å kopiere seg selv og spre seg i kroppen. Medisinen er derfor mest effektiv om du starter behandlingen tidlig.

Covid-19, forkjølelse, influensa eller allergi?

Både covid-19 og influensa er luftveisinfeksjoner, forårsaket av virus. Symptomene på covid-19 er veldig like symptomene på influensa og det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva.

Symptomene på allergi, kan i noen tilfeller være ganske like symptomene på covid-19. Dette kan for eksempel være tett eller rennende nese, nysing, rennende eller kløende øyne, og hos noen symptomer som ligner astma. Pollenallergi gir derimot ikke vondt i halsen, kroppsverk eller feber slik som covid-19 kan.

Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon og føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

FHI har laget informasjon om hva du bør gjøre med nyoppståtte luftveissymptomer.

Smittsomhet og inkubasjonstid

Koronavirus smitter først og fremst gjennom dråpesmitte, ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt. Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster, nyser, snakker eller synger.

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta, eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Ved direkte kontakt overfører en syk person viruset til en frisk person for eksempel via håndhilsning. Ved indirekte kontakt har en syk person virus på hendene og tar for eksempel på et dørhåndtak som en frisk person så tar på.

Du kan smitte andre når du holder på å bli syk og er helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at du er mest smittsom en til to dager før du får symptomer. 

Inkubasjonstid

Innen 10 dager har de aller fleste som har blitt smittet utviklet symptomer.

Hvordan forebygge smitte

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Host inn i et papirlommetørkle eller i albuekroken.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Hold deg hjemme om du er syk. 

Bruk av munnbind kan redusere smittefaren dersom du har luftveissymtomer og er i kontakt med risikogrupper. 

Folkehelseinstituttet. Fakta om koronaviruset og sykdommen. [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2021 [hentet 2021-11-24]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet. Covid-19. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 2. desember 2022 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/koronavirus/covid-19/

Sist oppdatert fredag 2. desember 2022