Informasjon om korona på andre språk

Nye nasjonale råd og regler

Fra og med midnatt natt til torsdag 9. desember innføres nye nasjonale råd og regler. Dette er blant annet:

  • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med
  • Du bør ikke ha fler enn 10 gjester i hjemmet
  • Du bør begrense antall nærkontakter.

Helsenorge vil bli oppdatert i løpet av onsdag 8. og torsdag 9. desember. Til da finner du oversikten over de nye råd og reglene på regjeringen.no, her

Informasjon på flere språk

Reiser inn til Norge, regler om karantene og test – informasjon på flere språk

Plakater, brosjyrer og informasjonsmateriell

Folkehelseinstituttet har gitt ut korte brosjyrer om koronavirus, hjemmeisolasjon og karantene, på mange språk.

Helsedirektoratet har laget plakater og informasjonsmateriell om koronaviruset og vaner som forhindrer infeksjon på mange språk.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har råd på mange språk om hvordan du best kan håndtere situasjonen vi er i nå med begrensninger for alle og hjemmekarantene og hjemmeisolasjon for noen. Rådene gjelder både for barn, voksne og fagpersonell.

Videoer

Folkehelseinstituttet har laget videoer med informasjon om koronavirus på disse språkene: norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, dari, pashto, polsk, punjabi, sorani, swahili og vietnamesisk.

Videoene finnes også på tegnspråk.

Se også animasjonsfilmer på flere språk fra TV2. Filmene er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet.

Råd for å takle situasjonen

Korona-situasjonen og dagliglivet, råd på flere språk