Informasjon om korona på andre språk

Brosjyrer, videoer og informasjon om korona og hvordan du kan unngå å bli smittet kan du finne her på mange språk.

Hold deg oppdatert!

Myndighetene ber alle som bor eller oppholder seg i Norge om å lese råd om koronavirus på fhi.no og helsenorge.no. Rådene oppdateres jevnlig.

Regler for reiser til Norge

Reiser inn til Norge, regler om karantene og test – informasjon på flere språk

Informasjon til risikogrupper

Videoer

Folkehelseinstituttet har laget videoer med informasjon om koronavirus på disse språkene: norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, dari, pashto, polsk, punjabi, sorani, swahili og vietnamesisk.

Videoene finnes også på tegnspråk.

Se også animasjonsfilmer på flere språk fra TV2. Filmene er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet.

Filmer fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening har laget flere filmer med informasjon om korona på ulike språk (sanitetskvinnene.no).

Plakater, brosjyrer og informasjonsmateriell

Folkehelseinstituttet har gitt ut korte brosjyrer om koronavirus, hjemmeisolasjon og karantene, på mange språk.

Helsedirektoratet har laget plakater og informasjonsmateriell om koronaviruset og vaner som forhindrer infeksjon på mange språk.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har råd på mange språk om hvordan du best kan håndtere situasjonen vi er i nå med begrensninger for alle og hjemmekarantene og hjemmeisolasjon for noen. Rådene gjelder både for barn, voksne og fagpersonell.

Tegnspråktolkede videoer

Generell informasjon og råd om koronavirus

Råd for å takle situasjonen

Korona-situasjonen og dagliglivet, råd på flere språk