Informasjon om korona på andre språk

Informasjon på flere språk

Reiser inn til Norge, regler om karantene og test – informasjon på flere språk

Plakater, brosjyrer og informasjonsmateriell

Helsedirektoratet har laget plakater og informasjonsmateriell om koronaviruset og vaner som forhindrer infeksjon på mange språk.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har råd på mange språk om hvordan du best kan håndtere situasjonen vi er i nå. Rådene gjelder både for barn, voksne og fagpersonell.

Videoer

Folkehelseinstituttet har laget videoer med informasjon om koronavirus på disse språkene: norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, dari, pashto, polsk, punjabi, sorani, swahili og vietnamesisk.

Videoene finnes også på tegnspråk.

Se også animasjonsfilmer på flere språk fra TV2. Filmene er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet.

Råd for å takle situasjonen

Korona-situasjonen og dagliglivet, råd på flere språk

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 17. mars 2022