Medisiner på utenlandsreise

Du må alltid kunne dokumentere at legemidlene du har med deg på utenlandsreise er til eget medisinsk bruk. Hvor mye du kan ha med deg avhenger av hvilken type legemidler det gjelder og hvor du skal.

Dame på flyplassen

Hvor mye legemidler kan du ha med deg på reise?

Det er regler både for hvor mye du kan ha med deg inn og ut av Norge og til andre land. For legemidler som ikke regnes som narkotika eller doping (reseptklasse C og ikke reseptbelagt):

  • Fra land utenfor EU/EØS: Du kan ta med deg en mengde tilsvarende 3 måneders forbruk.
  • Fra land innenfor EU/EØS: Du kan ta med deg en mengde tilsvarende 12 måneders forbruk.

Mengden må du vurdere utfra anbefalt dosering i pakningsvedlegget.

Les om reglene for de ulike typene legemidler og hvilken dokumentasjon som kreves på Direktoratet for medisinske produkter sine nettsider.

Apoteket kan også hjelpe deg med å finne ut om hva som gjelder for dine medisiner, og hvilken dokumentasjon du bør ha med deg.

Schengen-attest for narkotiske legemidler

Skal du reise til andre Schengen-land med for eksempel sterke smertestillende, sterke sovemedisiner, sentralstimulerende eller angstdempende? Da bør du ha med Schengen-attest på legemidlene som inneholder virkestoffer som regnes som narkotiske. Schengen-attest gjelder for reiser med varighet inntil 30 dager. Skal du reise innenfor Schengen-området utover 30 dager kan du be fastlegen din om å gi deg en erklæring om at du bruker disse legemidlene, helst på engelsk eller et annet språk som forstås i landet du skal til.

Les mer om Schengen-attest hos Direktoratet for medisinske produkter.

Medisinliste

Det er også lurt å ha med seg en oppdatert medisinliste på engelsk. Hvilke legemidler du bruker og hvor mye, er nyttig informasjon dersom du skulle gå tom for eller miste legemidlene, eller trenge medisinsk hjelp i løpet av reisen.

Legg legemidlene i håndbagasjen

Du bør reise med legemidlene i håndbagasjen, slik at du har kontroll på dem under hele reisen. Ha dem helst i originalemballasjen, slik at det ved en eventuell inspeksjon er lettere å vise hva legemidlene er.

Flytende legemidler som er nødvendige på flyreisen (for eksempel kremer, miksturer og inhalatorer) er unntatt væskebegrensningen og sikkerhetsreglene på fly. De trenger ikke å få plass i posen med de andre flytende produktene, men du må kunne vise dem frem for inspeksjon.

Norske resepter i utlandet

Du kan ikke regne med at dine norske resepter er gyldige i andre land. Utenlandske apotek har heller ikke tilgang til våre e-resepter. Sørg derfor for å ha med deg nok legemidler.

Utenlandske resepter i Norge

Resepter fra leger i EØS kan være gyldige i Norge. Da må resepten være skrevet på papir og med signatur fra lege. Resepter for legemidler i reseptgruppe A og B (vanedannende legemidler), og legemidler som ikke er markedsført i Norge, er ikke gyldige.

Oppbevaring av legemidler på reise

Legemidler skal oppbevares i riktig temperatur og beskyttet for lys og fuktighet. Les i pakningsvedlegget for å finne ut hvordan du bør oppbevare legemidlene du bruker. Vær spesielt oppmerksom på dette når du reiser til steder med annet klima enn vi er vant til i Norge. Les mer om oppbevaring.

Sol og hudreaksjoner

Noen legemidler kan gi allergiske reaksjoner i kombinasjon med sollys. Dette kan også gjelde legemidler som tas gjennom munnen. Sjekk gjerne om dine legemidler kan gi slike reaksjoner hvis du planlegger å oppholde deg mye i solen. Les mer om sol og hudreaksjoner.

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Medisiner på utenlandsreise. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 22. juni 2022 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/medisiner-pa-reise/

Sist oppdatert onsdag 22. juni 2022