Medisiner på utenlandsreise

Informasjon om regler for hvor mye du kan ta med, krav til dokumentasjon og gode råd for utenlandsreise med legemidler.

Dame på flyplassen

Regler for å ta med seg legemidler

Du må alltid kunne dokumentere at legemidlene du har med deg på utenlandsreise er til eget medisinsk bruk. Hvor mye du har til å ha med deg avhenger av hvilken type legemidler det gjelder og hvor du skal. Apoteket kan også hjelpe deg med å finne ut om hva som gjelder for dine medisiner, og hvilken dokumentasjon du bør ha med deg.

Hvor mye legemidler kan du ha med deg på reise?

Det er regler både for hvor mye du kan ha med deg inn og ut av Norge og til andre land. Les om reglene for de ulike typene legemidler og hvilken dokumentasjon som kreves på legemiddelverket sine nettsider.

Schengen-attest for narkotiske legemidler

Skal du reise til andre Schengen-land med for eksempel sterke smertestillende, sterke sovemedisiner, sentralstimulerende eller angstdempende? Da bør du ha med Schengen-attest (legemiddleverket.no) på legemidlene som inneholder virkestoffer som regnes som narkotiske.

Legg legemidlene i håndbagasjen

Du bør reise med legemidlene i håndbagasjen, slik at du har kontroll på dem under hele reisen. Ha dem helst i originalemballasjen, slik at det ved en eventuell inspeksjon er lettere å vise hva legemidlene er.

Flytende legemidler som er nødvendige på flyreisen (kremer, salver, miksturer, inhalatorer, osv.) er unntatt væskebegrensningen/sikkerhetsreglene på fly. De trenger ikke å få plass i posen med de andre flytende produktene, men du må kunne vise dem frem for inspeksjon.

Medisinliste

Det er også lurt å ha med seg en oppdatert medisinliste på engelsk. Hvilke legemidler du bruker og hvor mye, er nyttig informasjon dersom du skulle gå tom for eller miste legemidlene, eller trenge medisinsk hjelp i løpet av reisen.

Norske resepter i utlandet

Du kan ikke regne med at dine norske resepter er gyldige i andre land. Utenlandske apotek har heller ikke tilgang til våre e-resepter. Sørg derfor for å ha med deg nok legemidler.

Oppbevaring av legemidler på reise

Legemidler skal oppbevares i riktig temperatur og beskyttet for lys og fuktighet. Les i pakningsvedlegget for å finne ut hvordan dine legemidler skal oppbevares. Vær spesielt oppmerksom på dette når du reiser til steder med annet klima enn vi er vant til i Norge. Les mer om oppbevaring.

Sol og hudreaksjoner

Noen legemidler kan gi allergiske reaksjoner i kombinasjon med sollys. Dette kan også gjelde legemidler som tas gjennom munnen. Sjekk gjerne om dine legemidler kan gi slike reaksjoner hvis du planlegger å oppholde deg mye i solen. Les mer om sol og hudreaksjoner.