Vanedannende legemidler - råd om bruk og nedtrapping

Benzodiazepiner, benzodiazepinlignende legemidler og opioider mot henholdsvis søvnproblemer, angst og sterke smerter er nyttige ved bruk i korte perioder. Men legemidlene gir tilvenning og kan skape avhengighet når de brukes jevnlig over tid.

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler for søvnproblemer og angst

Før oppstart av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler ved angsttilstander og søvnproblemer bør andre behandlingsmetoder vurderes. Dette er spesielt viktig når den akutte tilstanden forventes å kunne bli langvarig. Eksempler på andre behandlingsmetoder enn slike legemidler er motiverende intervju, kognitiv adferdsterapi, fysikalsk behandling eller legemidler som ikke er vanedannende.

Søvnproblemer og innsovningsvansker går i mange tilfeller over av seg selv uten bruk av tabletter. Likevel kan søvngivende legemidler som benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler være til god hjelp i en kort periode (2-4 uker) ved alvorlige søvnvansker.

Langvarig bruk av slike legemidler kan derimot gi forverring av grunntilstanden søvnproblemene eller angsttilstanden, toleranseutvikling, tilvenning og avhengighet. Disse uønskede effektene kan gjøre det vanskelig å slutte med legemidlet.

Bivirkninger

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler kan blant annet gi døsighet, konsentrasjons-, hukommelse- og balansevansker.

Sterke smertestillende legemidler som morfin og morfinlignede legemidler

Opioider er sterke smertestillende legemidler som inneholder morfin eller morfinlignende stoffer. Disse gir smertelindring, men kan også gi bivirkninger, toleranseutvikling, tilvenning og avhengighet.p Opioider brukes:

 • I korte perioder etter skader og operasjoner og ved andre akutte smerter
 • Over lengre tid ved uhelbredelige sykdommer som kreft
 • I sjeldne tilfeller ved langvarige smerter som ikke skyldes aktiv progredierende kreftsykdom

Riktig bruk

Dosen må tilpasses hver enkelt pasient. Ofte er lege nødt til å øke dosen gradvis til man finner den laveste dosen som gir tilstrekkelig smertelindring.

Mange pasienter får en fast dose med en langtidsvirkende tablett (depottablett) og i tillegg en korttidsvirkende tablett som brukes ved behov. Depottabletter frigir virkestoffet litt etter litt. Slike tabletter skal svelges hele og må ikke deles eller knuses.

Bivirkninger

Den vanligste bivirkningen av opioider er forstoppelse. Du bør snakke med legen om hva du kan gjøre for å hindre dette. Noen pasienter opplever tretthet eller kvalme, men disse plagene gir seg ofte etter kort tid.

Toleranseutvikling, tilvenning, avhengighet og nedtrapping

Gjentatt, langvarig bruk av vanedannende legemidler kan føre til toleranseutvikling, abstinenssymptomer og avhengighet.

Toleranse innebærer at regelmessig bruk av vanedannende legemidler over 4-6 uker gjør at kroppen venner seg til virkningen og du får gradvis mindre effekt av legemidlet.

Abstinenssymptomer kan oppstå når du reduserer dosen eller slutter brått med vanedannende legemidler etter du har brukt dem gjentatte ganger i over fire uker. Angst, søvnvansker, muskelkramper og skjelvinger er vanlige abstinenssymptomer.

I tillegg til toleranse og abstinenssymptomer kan du også få tanker om at legemidlene er nødvendige for å unngå angst, søvnproblemer eller smerter. Du kan også oppleve trang til å innta legemidler til tross for de negative konsekvenser det kan medføre.

Dette og abstinenssymptomene kan gjøre det vanskelig å slutte med legemidlene selv om du i det lange løp vil ha det bedre uten.
Du kan i tillegg få bivirkninger ved lang tids regelmessige bruk. De fleste som har brukt legemidlene lenge vil få mindre plager uten dem, selv om det å slutte med slike legemidler kan gi ubehag.

Råd om nedtrapping

Dersom du har brukt sterke smertestillende i mer enn fire uker, bør dosen trappes ned i samråd med legen. Dette kan være aktuelt når medisinen ikke gir ønsket effekt eller dersom du får plagsomme bivirkninger.

Dersom du har brukt benzodiazepin og benzodiazepinlignende legemidler for angst- eller søvnlidelser i inntil fire uker, kan du trappe ned dosen i løpet av noen få dager. Dersom du har brukt i mer enn fire uker, bør du redusere dosen gradvis over lengre tid.

Det er viktig å lage en nedtrappingsplan og holde seg til denne. Du kan få hjelp av legen din, eller prøve på egenhånd ved å følge oppskriften nedenfor. Det er ikke farlig å prøve på egenhånd.

Forslag til nedtrapping

Bruk en uke på å finne ut hvor stor dose du bruker i gjennomsnitt. Skriv ned nøyaktig dose hver dag, og regn ut gjennomsnittet.

Dersom du bruker flere vanedannende legemidler, skriver du ett legemiddel på hver linje under overskriften «Legemiddel og styrke».

Under «Total dose» skriver du summen av antall mg for hver dag.

Du kan be legen din om tabletter med styrker som gjør det mulig å trappe gradvis ned, eventuelt et annet legemiddel med lignende virkning.

Vi anbefaler at du trapper ned med omtrent 10 prosent av den opprinnelige dosen hver uke. Du kan forlenge et nedtrappingstrinn, men du bør unngå å gå tilbake til tidligere doser. Du skal altså unngå å trappe opp igjen når du først har klart å gå ned et trinn.

Ikke alle får ubehagelige symptomer under nedtrapping. Hvis du likevel får det, vil det bli gradvis bedre og til slutt gå over. Abstinensplagene kan vare en god stund etter at du har tatt den siste tabletten, men vanligvis ikke mer enn seks uker.

Eksempel på ukeplan uke 1

Total dagsdose Valium 5 mg: 40 mg
Total dagsdose Zopiclone 7,5 mg: 15 mg

 • Klokken 08:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 12:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 16:00: 2 tabletter Valium 5 mg 
 • Klokken 20:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 22:00: 2 tabletter Zopiclone 7,5 mg

Eksempel på ukeplan uke 2

(nedtrapping omtrent 10 prosent av opprinnelig dose)

Total dagsdose Valium 5 mg: 35 mg
Total dagsdose Zopiclone 7,5 mg: 15 mg

 • Klokken 08:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 12:00: 1 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 16:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 20:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 22:00: 2 tabletter Zopiclone 7,5 mg

Eksempel på ukeplan uke 3

(nedtrapping omtrent 10 prosent av opprinnelig dose)

Total dagsdose Valium 5 mg: 35 mg
Total dagsdose Zopiclone 7,5 mg: 11,25 mg

 • Klokken 08:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 12:00: 1 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 16:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 20:00: 2 tabletter Valium 5 mg
 • Klokken 22:00: 1,5 tabletter Zopiclone 7,5 mg

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Vanedannende legemidler - råd om bruk og nedtrapping. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 22. oktober 2021 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/vanedannende-medisiner/

Sist oppdatert fredag 22. oktober 2021