Kjøp av legemidler i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til kjøp av legemidler i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

Tabletter

1

Dine rettigheter

Du kan få refundert utgifter til legemidler kjøpt i et annet EU/EØS-land.

​​​​Dette gjelder legemidler som gir rett til refusjon i Norge etter blåreseptordningen eller er rekvirert på h-resept. Dette gjelder ikke legemidler kjøpt på nettapotek i utlandet som du får tilsendt til Norge.

For å ha rett til å få refundert utgifter må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen og om hvordan bosted vurderes. 

For å få refusjon fra Helfo må du sende inn originale kvitteringer der det står navn på legemidlet og hvilken dosering du har fått. I tillegg må du sende inn kopi av blå resept (eller en annen bekreftelse fra legen din) som viser at du på kjøpstidspunktet fylte vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge.

Les også om refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell og refusjon av utgifter legemidler ved infertilitetsbehandling.

Eksempel

Kari oppholder seg i utlandet fire måneder om vinteren. Kari har lavt stoffskifte og bruker medikamenter daglig. Kari må derfor kjøpe medikamenter i landet der hun oppholder seg. Kari bruker et preparat som er forhåndsgodkjent på blå resept i Norge, og hennes norske lege har skrevet ut resept. Hun går på apoteket i det landet hun oppholder seg og får utlevert preparatet der.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Hva kan du få dekket?

Du får dekket tilsvarende det du ville fått i Norge.

Du må som hovedregel ha blå resept eller h-resept på legemiddelet for å få refusjon. Hvis du har betalt mer enn tilsvarende det du ville fått i Norge, må du betale mellomlegget selv. Du får ikke refundert utgifter til legemidler dersom det ikke finnes et tilsvarende preparat i Norge.

Les mer om blå resept og h-resept.

Eksempel

Kari har fått en resept på et preparat fra en lege i landet hun oppholder seg. Dersom dette er et preparat hun ville fått i Norge, vil hun kunne få refundert utgifter til dette preparatet når hun søker refusjon.

3

Husk dokumentasjon!

Husk å få med deg riktig dokumentasjon før du sender søknad til Helfo.

Når du skal søke Helfo om refusjon, trenger du

  • dokumentasjon på hvilke typer legemidler som er kjøpt
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

Hvis behandlingsbehovet oppsto i utlandet, trenger du også dokumentasjon på at du ville fått legemidlet på blå resept eller h-resept i Norge.

Du må kunne dokumentere at legemidlet er utlevert fra et apotek eller et annet utsalgssted som har tillatelse til å selge legemidler i landet du oppholder deg i. Du må også dokumentere at legemidlene er utlevert til personlig bruk.

Eksempel

Kari sørger for å ta vare på resepten og dokumentasjon på at legemidlene er betalt.

4

Send søknad til Helfo

Når legemidlene er kjøpt, kan du søke Helfo om refusjon. Dette må gjøres innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​ 

Eksempel

Kari sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Kvardagar kl. 08:00 - 15:30

5

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortor​dningen her.

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Kjøp av legemidler i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. juli 2023 [henta søndag 21. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/behandling-i-utlandet/kjop-av-legemidler-i-eu-eos/

Sist oppdatert onsdag 5. juli 2023