Prematur/for tidlig fødsel

Prematur fødsel kan være farlig for den nyfødte, men det finnes behandlinger som kan virke forebyggende og forhindre skade hos barnet.

Oppsummering

Et svangerskap varer vanligvis mellom 37 og 42 uker. Starter fødselen før uke 37 er fullendt, er fødselen prematur. Prematur betyr egentlig «førmoden».

En prematur fødsel starter med premature rier. Ofte vet man ikke årsaken, men riene kan noen ganger skyldes at «vannet går».

Symptombilde

Symptomer ved prematur fødsel kan være blødning fra skjeden, rier (takvise smerter i nedre del av mage og/eller rygg) eller at vannet går. Noen får også smerter i nedre del av ryggen.

Det er viktig at du straks tar kontakt med lege/jordmor eller fødeavdelingen om du mistenker at fødselen er i gang. På sykehuset kan de gjøre nærmere undersøkelser for å se om fødselen er nær forestående (vaginal ultralyd av livmorhalsen og fibronektintest).

Er fødselen prematur, trenger både mor og barn behandling på sykehus.

Risikofaktorer og forebygging

Risikoen for prematur fødsel øker dersom kvinnen:

  • Har hatt premature rier i tidligere svangerskap
  • Er gravid med tvillinger eller flerlinger
  • Røyker under graviditeten
  • Har en infeksjon
  • Er operert på livmorhalsen
  • Har kort livmorhals
  • Har abortert tidligere

Det er viktig å merke seg at ovenstående ikke tilsier at man vil føde for tidlig, men risikoen øker noe med en eller flere risikofaktorer. Tilsvarende kan det hende at man føder for tidlig uten å ha noen av de kjente risikofaktorene.

Behandling

Det er vanskelig å forutse sikkert hvem som vil føde for tidlig, men det finnes ulike typer behandlinger som kan bidra til å:

  • Hindre premature rier
  • Utsette fødselen noen dager
  • Beskytte barnet mot lungesykdom eller skade

Hvilke typer behandling som settes i gang vurderes individuelt.

Behandling for å hindre premature rier

En svak livmorhals (insuffisient cervix) øker risikoen for prematur fødsel. Livmorhalsen, passasjen mellom livmoren og skjeden, klarer ikke å "holde på" barnet. En gynekolog kan forsøke å hindre dette ved å sy et bånd rundt livmorhalsen slik at den blir sterkere. Dette kalles cerclage.

Bakterieinfeksjon (vaginose) i skjeden under svangerskapet øker risikoen for prematur fødsel. Antibiotika kan drepe bakteriene, men det er fortsatt uklart om behandlingen forhindrer at fødselen starter for tidlig.

Tidligere ble det antatt at hvile og strengt sengeleie sent i svangerskapet kunne forhindre for tidlige fødsler. I dag har forskning vist at dette ikke hjelper.

Behandling for å forsinke fødselen

Hvis fødselen starter før uke 34, kan legene forsøke å utsette forløsningen noen dager. Dette gir barnet mer tid til lungemodning og vekst.

Tokolytiske legemidler (nifedipin og atosiban), kan forsinke fødselen. Det skjer ved at de demper muskelsammentrekningene i livmoren. Man vil også vurdere å overflytte den fødende til et stort sykehus med spesialkompetanse.

Behandling for å beskytte barnet

Et viktig tiltak ved for tidlig fødsel er å gi mor legemidler/kortisonbehandling som kan øke modning av lungefunksjonen til barnet. Det anbefales at den gravide får kortisoninjeksjoner dersom fødselen starter før uke 34. Det gis to injeksjoner med ca. 12-24 timers intervall mellom hver injeksjon. Hvis injeksjonene gis mer enn 24 timer før barnet fødes, virker de best. Det finnes godt kunnskapsgrunnlag for å si at kortisonbehandling reduserer risikoen for død, lungesykdom og hjerneskader hos barnet.

Ved vannavgang før 37 uker kan det være tegn på at fødselen er i gang. Dersom du ikke går i fødsel vil du bli behandlet med antibiotika for å forebygge infeksjon hos barnet eller i livmoren. Antibiotikabehandling kan også utsette fødselen.

Prognose

Barn som fødes etter uke 32, klarer seg som regel fint. De kan trenge noen flere dager på sykehuset, men vil på lengre sikt ha like gode helseutsikter som barn født rundt termin.

Barn som fødes før uke 32 må ligge lenger på sykehuset, og noen trenger pustehjelp fra en maskin.

Premature barn som fødes helt ned til uke 23-24 kan få alvorlige helseproblemer, og barn født før uke 23 overlever sjelden. Det diskuteres jevnlig hvor tidlig det skal tilbys hjelp for å redde barn, men metoder for å redde barn ved for tidlige fødsler er bedre enn før.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Prematur/for tidlig fødsel. Helsebiblioteket.no, 2020.

Premature labour (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2019.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Prematur/for tidlig fødsel. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 25. september 2020 [henta torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/fodsel/prematur-fodsel/

Sist oppdatert fredag 25. september 2020