Forskning og screening

Her kan du se en oversikt over nasjonale screeningprogram du har fått tilbud om, og kliniske studier eller helseundersøkelser du deltar i.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Du får informasjon om hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn under hvert screeningprogram, helseundersøkelse eller klinisk studie når du har logget inn.

Hvis du ikke er med i forskning eller screeningprogram vil siden vises uten innhold.

Les mer om forskning og screeningprogram på Helsenorge

Screening er systematisk undersøkelse av antatt friske mennesker for å oppdage sykdom eller forstadier før symptomer viser seg.

Les om kreftscreeningprogrammer i Norge på kreftregisteret.no