Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Kontakt Giftinformasjonen om uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnopen telefon.

For helsepersonell

Tilrådingar for behandling av akutte forgiftingar, utarbeidde av Giftinformasjonen. 

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Giftinformasjonen. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 3. mars 2020 [henta torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/