Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Giftinformasjonen. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 3. mars 2020 [henta fredag 1. mars 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/