Matforgiftninger

Giftinformasjonen svarer ikke på spørsmål om matforgiftninger da en matforgiftning i de aller fleste tilfeller er forårsaket av bakterier eller virus (mikroorganismer), og ikke giftstoffer. Ved behov kontakt lege eller legevakt (116 117).

Matbufeet med blant annet ris, pommes frites, kjøtt, i forskjellige beholdere i et varmeskap

Matforgiftning er ofte forårsaket av bakterier eller virus, og gir stort sett forbigående symptomer som magesmerter, oppkast og diaré. Ved behov kan du kontakte lege eller legevakt, da Giftinformasjonen ikke svarer på spørsmål om matforgiftninger forårsaket av mikroorganismer.

  • Mattilsynet har god kompetanse på næringsmiddelbårne infeksjoner. Dersom du har generelle spørsmål vedrørende matforgiftninger, kan du finne mer informasjon på mattilsynet.no
  • Dersom du er blitt syk og mistenker at det er forårsaket av mat eller drikke, kan du kontakte lege eller legevakt (116 117) ved behov. 

Matforgiftninger

Oppkast, kvalme, diaré, magesmerter eller feber er symptomer som kan skyldes bakterier eller virus i mat eller drikke. Dersom flere blir syke etter å ha spist samme mat, er sjansene store for at maten kan være årsaken. Les mer om hvilke smittestoffer og matvarer du kan ha blitt syk av på mattilsynet.no

  • Giftinformasjonen svarer ikke på spørsmål om matforgiftninger forårsaket av mikroorganismer
  • Kontakt lege/legevakt (116 117) ved behov

Kokt ris og pasta stående på benken over lengre tid?

Når ris og pasta oppbevares i romtemperatur (over 10 grader) kan naturlig forekommende bakterier av arten Bacillus cereus (mattilsynet.no) vokse og formere seg. Enkelte av dem kan produsere kraftige giftstoffer. 

  • Giftinformasjonen svarer ikke på spørsmål om matforgiftninger forårsaket av mikroorganismer
  • Kontakt lege/legevakt (116 117) ved behov

Toksiner i mat

Av og til kan det imidlertid oppstå en reel forgiftning etter et måltid. Botulismetoksiner og algegifter i blåskjell er eksempler på giftstoffer som kan forekomme i mat og kan gi forgiftninger. I slike tilfeller anbefaler vi at du kontakter Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege for råd om videre oppfølging.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Matforgiftninger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 20. januar 2021 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/mat-og-drikke/matforgiftninger/

Sist oppdatert onsdag 20. januar 2021