Om Henvisninger

Her får du informasjon om hvordan tjenesten Henvisninger fungerer, og hvilke sykehus du kan se henvisninger fra.

Kontaktinformasjon

​Hvis du har spørsmål om henvisningen din, må du kontakte sykehuset direkte.

Her finner du en oppdatert liste over hvilke sykehus som bruker denne tjenesten, og hvordan du kan kontakte dem.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Henvisninger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 14. april 2021 [henta fredag 23. februar 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/henvisninger/om/

Sist oppdatert onsdag 14. april 2021