Slik bruker du tjenestene på Helsenorge

For å benytte tjenestene på Helsenorge må du først samtykke til bruk av dine helseopplysninger. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller endre det.

Helsenorge tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg og dine pårørende med å holde oversikten over din helsesituasjon, rettigheter og behandling.

Her finner du sikre, digitale helsetjenester. Det er bare du som har tilgang til helseopplysningene dine, med mindre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne.

Hva om jeg ikke vil bruke tjenestene på Helsenorge?

​Det er frivillig å bruke de digitale tjenestene som tilbys på Helsenorge. Hvis du ikke ønsker å benytte dem, har du flere alternativer, avhengig av hvilken tjeneste det gjelder.

Sperre eller gjenåpne din egen tilgang til tjenestene på Helsenorge

Du kan sperre din egen tilgang til tjenestene på Helsenorge, for eksempel hvis det er flere enn deg selv som har tilgang til din BankID eller annen innloggingsinformasjon.

For å sperre tilgangen, går du til Personverninnstillinger og velger Tjenester og informasjon du og helsepersonell har tilgang til. Dette kan du også gjøre for barn du har foreldreansvaret for.

Du kan også sperre tilgang til alle tjenester på Helsenorge ved å fylle ut og sende inn skjema nummer 1 nedenfor.

Digital tilgang til dine helseopplysninger vil da ikke være mulig på Helsenorge, men du vil fortsatt ha tilgang til tjenester på andres vegne hvis du har foreldreansvar eller fullmakt til dette.

Merk at du ved å sperre din tilgang til tjenestene på Helsenorge ikke samtidig vil automatisk reservere deg mot kjernejournal.

Hvis du vil sperre tilgang til alle tjenester på Helsenorge eller gjenåpne tilgangen på vegne av barn, må du fylle ut og sende inn skjema nummer 2 nedenfor.

Du vil ikke få digitale henvendelser, som for eksempel innkallingsbrev, hvis du sperrer din egen tilgang til tjenestene på Helsenorge. 

For voksne:

Skjema for å sperre eller gjenåpne tilgangen til innloggede tjenester på Helsenorge

For barn under 16 år:

Skjema for å sperre eller gjenåpne tilgangen til innloggede tjenester på Helsenorge for barn under 16

Fjerne eller gjenopprette digital tilgang til Pasientjournal

Du kan ikke reservere deg mot Pasientjournal i seg selv, men du kan fjerne din digitale tilgang til denne tjenesten på Helsenorge. Dette kan du også gjøre for barn du har foreldreansvaret for. Du kan gjøre det samme ved å fylle ut og sende inn skjema nummer en (for voksne) eller to (for barn) nedenfor. Helsepersonell vil fortsatt ha tilgang til helseopplysningene dine i sine systemer.

Ønsker du å få gjenopprettet tilgangen, må du bruke samme skjema.

For voksne:

Fjerne eller gjenåpne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på Helsenorge

For barn under 12 år:

Fjerne eller gjenåpne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på Helsenorge for barn under 12 år

Les mer om digitalt innsyn i Pasientjournal.

Fjerne eller gjenopprette digital tilgang til kjernejournal

Du kan fjerne din digitale tilgang til kjernejournal via helsenorge. Du kan også reservere deg mot å ha kjernejournal.

Har du reservert deg mot å ha kjernejournal, kan du innen 30 dager ombestemme deg og be om å få gjenopprettet informasjonen i kjernejournalen din.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker en kjernejournal, må du be om å få opprettet en ny. Kjernejournal vil da ikke vil inneholde historiske opplysninger om legemidler eller kritisk informasjon om helsen din.

Les mer om å reservere seg mot å ha kjernejournal.

Hvordan behandles informasjonen om deg på Helsenorge?

​Helsenorge har høye krav til sikkerhet for å ta vare på informasjonen om deg.

Flere av tjenestene på Helsenorge henter opplysninger fra registre hos helseforetakene på en sikker måte, og viser dem til deg når du er innlogget. Slike tjenester lagrer ingen data, og informasjonen forsvinner fra Helsenorge når du logger ut.

Andre tjenester forutsetter at det lagres informasjon på Helsenorge, for eksempel når du sender melding til fastlegen eller til sykehuset, og når du får svar fra dem.

Hva skjer hvis du ikke har logget deg inn på Helsenorge på lenge?

Selv om du er inaktiv på Helsenorge, slettes ikke profilen din og opplysningene som er lagret om deg.

Hva skjer med informasjonen din hvis du dør?

Når en person dør vil det bli sendt melding om dødsfallet fra folkeregisteret til Norsk Helsenett SF. Når den mottas, vil den avdødes samtykker forbundet med Helsenorge bli trukket tilbake, og alle gitte og mottatte fullmakter vil slettes. 30 dager senere vil all informasjon om avdøde automatisk slettes fra Helsenorge.

Så fremt ikke særlige grunner taler mot det vil nærmeste pårørende generelt ha innsynsrett i en avdød persons helseopplysninger, for eksempel i pasientjournalen. Slikt innsyn i avdødes helseopplysninger kan ikke gjøres via Helsenorge. Kontakt de aktuelle behandlingsstedene direkte hvis du er pårørende og ønsker innsyn i en avdøds helseopplysninger.

Gi samtykke til Helsenorges bruksvilkår

For å ta i bruk de Helsenorge-tjenestene som krever innlogging, må du først gi ditt samtykke til at Helsenorge kan:

  • innhente helseopplysninger om deg fra eksterne registre og andre kilder
  • sammenstille og behandle denne informasjonen, og lage lister basert på dem, som kan vises til deg i tjenestene
  • lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for at du skal kunne bruke tjenestene
  • la eksterne aktører ta kontakt med deg

Samtykket kan endres eller trekkes tilbake når som helst.

Opplysninger som lagres om deg vil bare lagres så lenge det er nødvendig for å bruke tjenestene. Hvis du trekker samtykket ditt vil alle opplysninger om deg slettes, med unntak om informasjon om samtykker og reservasjoner.

Hvis du samtykker, innhenter Helsenorge opplysninger om deg fra folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digdir og Fastlegeregisteret.

Du kan velge mellom disse tre alternativene:

  1. Basis: Dette er det minste du må samtykke til for å bruke innloggede tjenester på Helsenorge. Dette samtykket gir deg innsyn i dine egne opplysninger, med unntak av pasientjournalen din. Dette samtykket gir deg også tilgang til tjenester som involverer slikt innsyn.
  2. Basis+: Dette er det samme som Basis, men du får i tillegg tilgang til tjenestene som involverer innsyn i pasientjournalen din.
  3. Full tilgang: Dette gir deg tilgang til alle tjenestene på Helsenorge.

Hvis du vil trekke ditt samtykke

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Helsenorge, kan du trekke ditt samtykke til Helsenorges bruksvilkår. Da blir alle data om deg på Helsenorge slettet.

Hvis du trekker samtykket, vil du ikke lenger kunne ha digital dialog på Helsenorge med for eksempel sykehus eller fastlege. Om du har fullmakt til å representere andre på Helsenorge, vil også dette bli slettet.

Ønsker du å trekke samtykket ditt må du logge deg inn på Helsenorge. Hvis du ikke har mulighet til å logge deg inn på Helsenorge og trekke ditt samtykke digitalt, kan du fylle ut og sende inn ett av skjemaene nedenfor.

Skjema for å trekke samtykket til bruk av Helsenorge (PDF)

Skjema for å trekke samtykke til bruk av Helsenorge for barn under 16 år (PDF)

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Kvardagar kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Slik bruker du tjenestene på Helsenorge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 4. mars 2021 [henta onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/om-tjenestene/slik-brukes-tjenestene-paa-helsenorge/

Sist oppdatert torsdag 4. mars 2021