Konsultasjon når barnet er 8 måneder

Hva er en 8-månederskontroll?

Når barnet ditt er 8 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon, på helsestasjonen.

Om du ikke ønsker å delta i gruppekonsultasjon, kan du be om å få en individuell konsultasjon.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer på 8-månederskontrollen

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde blir målt. Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, språk, kontakt og bevegelser. Barnet blir observert og undersøkt uten klær. 

Forberedelse

Helsestasjonen er opptatt av hvordan du og barnet ditt har det. Om du har noen spørsmål eller noe du ønsker å fortelle, kan du ta dette opp i konsultasjonen. Skriv gjerne ned hva du lurer på.

Du har rett på tolk om du har behov for det.

Begge foreldre oppfordres til å delta. 

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 8 måneder. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 28. august 2023 [henta torsdag 18. april 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/8-manederskontroll/

Sist oppdatert måndag 28. august 2023