Kreft og seksualitet

En kreftdiagnose og påfølgende behandling kan ha store konsekvenser for seksualiteten og sexlivet, både for den som har kreft og for en eventuell partner.

Seksualiteten følger oss gjennom hele livet, og påvirkes av ulike faser og hendelser, eksempelvis sykdom.

Det å få en kreftdiagnose vil i seg selv berøre det intime og seksuelle livet for mange. Ulike reaksjoner på alvorlig sykdom er vanlig, og kan medføre et økt behov for bekreftelse gjennom nærhet og sex, eller motsatt.

Slik kan kreftbehandlingen påvirke seksualiteten

Kreftbehandling består av ulike typer behandling. Kirurgi, cellegift, strålebehandling, hormonbehandling og immunterapi kan hver for seg påvirke seksualiteten negativt.

Noen kreftdiagnoser og behandling kan ha større konsekvenser for seksualiteten enn andre, men all kreftbehandling kan berøre den seksuelle helsen i større eller mindre grad, uavhengig av diagnose. Dette fordi seksualiteten har både fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle aspekter.

Noen faktorer kan forsterke de seksuelle konsekvensene, eksempelvis alder, kjønn, livsfase og livssituasjon, men også uavhengig av disse kan seksuallivet påvirkes.

Mens behandlingen pågår, er fokuset ofte på "å komme seg igjennom", å overleve og håndtere bivirkninger. I denne perioden har den som er kreftsyk ofte lite overskudd til å ha sex, men kan likevel ha lyst på intimitet, nærhet og kos. Det er ofte i tiden etter at behandlingen er avsluttet, og når en forsøker å finne tilbake til en normalitet at varige virkninger på seksualiteten som følge av senskader etter behandlingen melder seg.

Senskader etter kreft og kreftbehandling kan arte seg ulikt. De er subjektive og oppleves ulikt fra person til person, og om det du er partner eller pasient. For de fleste er det en kombinasjon av psykiske og fysiske virkninger som ligger bak seksuelle problemer i forbindelse med en kreftdiagnose.

Seksuelle problemstillinger etter kreft kan sorteres i direkte-, indirekte- og sammensatte konsekvenser.

Direkte konsekvenser

Eksempel på direkte konsekvenser:

 • Effekter av kirurgi og stråling av kjønnsorgan og bekkenområdet
 • Smerter ved samleie
 • Tørrhet og redusert elastisitet i skjeden
 • Endret ereksjonsevne
 • Forsinket ejakulasjon
 • Nedsatt følsomhet i kjønnsorgan og bekkenområdet
 • Redusert seksuell lyst

Indirekte konsekvenser

Eksempel på indirekte konsekvenser:

 • Tretthet
 • Kvalme
 • Lekkasje av uring eller avføring
 • Følelse av tap og sorg
 • Bekymringer for fremtiden
 • Angst og depresjon
 • Fysisk smerte
 • Bivirkninger av tilleggsbehandling

Sammensatte konsekvenser

Behandling mot smerter, kvalme, angst og depresjon har alle bivirkninger som kan ramme seksualiteten negativt. Samtidig kan slik behandling lindre plager som reduserer sexlyst, og dermed gi økt lyst til å være seksuelt aktiv.

Eksempel på sammensatte konsekvenser:

 • Kommunikasjonsproblemer med partner
 • Følelse av manglende forståelse, tålmodighet og respekt fra partner
 • Infertilitet
 • Endret selvtillit og kroppsbilde

Seksualiteten kan bli rammet på ulike måter

For mange er endringene i sexlivet som følge av kreft varige, men ikke alle opplever negative endringer. For noen forblir seksualitet et viktig aspekt gjennom hele forløpet, fra diagnose, via behandling til rehabilitering.

Noen opplever at de har økt lyst på sex sammenlignet med før de fikk diagnosen. Andre igjen levde godt uten å være seksuelt aktiv før diagnosen, og opplever ikke endringene i seksualfunksjonen som problematiske.

Mange kan oppdage nye måter å være seksuelle på, alene eller sammen med partner, som gjør at begge er tilfredse. Dette kan være seksuell aktivitet som ikke innebærer samleie eller orgasme, eller nye måter å gjennomføre et samleie på.

Noen par opplever at parforholdet styrkes gjennom sykdomsforløpet, også på det intime og seksuelle feltet.

Det er også forskjell på hvordan ulike typer kreft og deres behandling påvirker evnen til eller ønsker om å ha sex. Det er også forskjell på hvor gammel du er når du får diagnosen, om du har debutert seksuelt eller ikke, om du er i et forhold eller er singel, og hvor i kreftforløpet du befinner deg.

Videre er det en opplagt forskjell mellom det å selv få diagnosen og å være partner til en som får kreft.

For en del er den negative innvirkningen på sexlivet etter kreft av varig karakter og kan føre til at en slutter å være seksuelt aktiv, selv om sexlysten er intakt. Mange opplever imidlertid gevinst av å sette fokus på seksualiteten, alene eller sammen med partner.

Sexologisk rådgivning

Rehabilitering etter kreft kan ta for seg fysisk, psykisk og seksuell helse. Blir du henvist til rehabiliteringsopphold kan du snakke om sex og samliv med ansatte og andre pasienter. Du kan også be om å bli henvist til mestringskurs for å finne nye måter å nyte sex på. Ta tiden til hjelp og være løsningsorientert. Erkjennelse og aksept av seksuelle endringer som har oppstått er viktig.

Snakk med behandlende lege om hvordan sykdom og behandling vil påvirke seksualfunksjonen gjennom hele forløpet. Mange sykehus tilbyr sexologisk rådgiving. Tilbudet er gratis. Du kan komme alene eller sammen med partneren din.

Snakk med personalet på sykehuset for å finne ut om sykehuset du behandles ved har et slikt tilbud. De har blant annet egen sexologisk poliklinikk i Bergen og Stavanger. Hvis ikke, kan du be om å bli henvist til et sykehus som tilbyr sexologisk rådgivning. Du kan også finne en NACS-godkjent sexologisk rådgiver på www.finnensexolog.no.

Annen hjelp

Dersom du er avhengig av å bruke et hjelpemiddel for å ha et godt seksualliv, kan du ha rett på økonomisk støtte fra NAV til å kjøpe seksualtekniske hjelpemidler. Snakk med behandlende lege eller fastlegen din om du har rett til slik støtte.

Finn ut mer om kreft og seksualitet hos Kreftforeningen.

Få hjelp av Kreftforeningens rådgivningstjeneste

21 49 49 21

Kvardagar kl. 09:00 - 15:45

Du kan få svar på spørsmål om sex og samliv hos Kreftforeningens rådgivningstjeneste. De er tilgjengelig på telefon eller chat.

Helse Fonna. Blærerkreft [Internett]. Haugesund: Helse Fonna; 2020 [hentet 2021.05.07]. Tilgjengelig fra: https://helse-fonna.no/behandlinger/blererkreft

Eggen, R. Sex etter kreft [Internett]. Oslo: Helsebiblioteket; 2017 [hentet 2021.05.07]. Tilgjengelig fra: https://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse/aktuelt/sex-etter-kreft

Cancer Research UK. How cancer can affect your sexuality and sex life [Internett]. London: Cancer Research UK; 26.07.2018 [hentet 2021-05-10].Tilgjengelig fra: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/sex/effects

Bond CB, Jensen PT, Groenvold M, Johnsen AT. Prevalence and possible predictors of sexual dysfunction and self-reported needs related to the sexual life of advanced cancer patients. Acta Oncologica [Elektronisk artikkel]. 2019 [hentet 2021-05-10];58(5):769-775. Tilgjengelig fra: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2019.1566774

Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft Oslo: Helsedirektoratet; 2020 [Hentet 10. mai 2021]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gynekologisk-kreft-handlingsprogram

Cancer Counsil NSW. Immunotherapy and targeted therapy. [Internett]. Woolloomooloo: Cancer Counsil NSW [hentet 2021-05-10].Tilgjengelig fra: https://www.cancercouncil.com.au/cancer-information/managing-cancer-side-effects/sexuality-intimacy/how-treatment-affects-sexuality/immunotherapy-and-targeted-therapy/

Brandenburg D, Grover L, Quinn B, Malik S. Intimacy & Sexuality
for Cancer Patients and their Partners: a Booklet of Tips & Ideas for your Journey of Recovery. Birmingham: Pan-Birmingham Cancer Psychology Service; 2010. 88 s. [hentet 2021.05.10]. Tilgjengelig fra: https://breastcancernow.org/sites/default/files/intimacy_and_sexuality_for_cancer_patients_and_their_partners.pdf

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Kreft og seksualitet . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 29. april 2021 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sex-og-samliv/kreft-og-seksualitet/

Sist oppdatert torsdag 29. april 2021