Vannpipe

Vannpipetobakk inneholder ofte tobakk og nikotin. Det er minst like farlig å røyke vannpipe som å røyke sigaretter.

Vannpiper

​Forbudt å importere vannpipetobakk

Det er forbudt å importere og selge vannpipetobakk i Norge. Dermed er det verken tillatt å ta vannpipetobakk inn i landet for importører eller for privatpersoner i forbindelse med utenlandsreiser.

Blandinger uten tobakk er tillatt

Den typen vannpipetobakk som er fruktblandinger, uten tobakk eller nikotin, omfattes ikke av forbudet og er tillatt å importere eller selge.

Røyking av vannpipe innendørs på offentlig sted

Røyk fra vannpiper, både med og uten tobakk, inneholder mange helseskadelige stoffer. Alle former for vannpipetobakk omfattes derfor av røykeforbudet i lokaler der allmennheten har adgang, som for eksempel på serveringssteder.

Vannpipe og helserisiko

Selv om røyken i en vannpipe blir trukket gjennom vann, blir ikke de skadelige stoffene filtrert bort i vannet, slik mange tror. Røyken inneholder fortsatt mange giftige stoffer som kan gi lungekreft, hjertesykdom og andre sykdommer. Hvis det brukes nikotinholdig tobakk, kan du også bli avhengig av røykingen. Siden vannpiperøyking som regel foregår over lang tid, og med lange drag, vil det ofte kunne tilsvare det å røyke mange sigaretter.

Vannpipetobakk er som regel tilsatt flere typer fruktsmaker, eller fruktsauser, i tillegg til tobakken. At det lukter frukt av røyken, kan være med på å skape et inntrykk av at det ikke er farlig å røyke vannpipe.

«Vannpipetobakk» uten tobakk

Det finnes også frukt- og urteblandinger helt uten tobakk. Du kan derfor tro det er ufarlig å røyke. Røyken fra tobakksfrie blandinger kan likevel inneholde giftige stoffer som kan være helseskadelige og irritere luftveiene slik som røyk fra tobakk.

Slik fungerer en vannpipe

Ved vannpiperøyking blir smaksatt tobakk som regel brent eller varmet opp ved hjelp av kull, og røyken trekkes gjennom en beholder med vann og inn i munnen via en slange med munnstykke. For hygienens skyld bør du ikke dele munnstykke.

Vannpiper har lenge vært i bruk i store deler av verden. De senere årene er det variantene fra Sørvest-Asia og Nord-Afrika som har spredt seg hit, under navn som shisha, hookah og narghile. Røyking av vannpipe er lite utbredt i Norge.

Det finnes elektroniske varianter som kalles «e-hookah» eller «e-shisha», men det fungerer på en helt annen måte enn vannpiper, og ligner mer på e-sigaretter.

Helsegevinster etter røykeslutt

Se hva som skjer i kroppen din når du kutter røyken.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Vannpipe. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 3. mars 2022 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/snus-og-roykeslutt/pipe-og-vannpipe/

Sist oppdatert torsdag 3. mars 2022