Helserettigheter for utlendinger i Norge

Finn mer informasjon om dine helserettigheter som utlending i Norge.

For deg som er asylsøker eller flyktning