Helsehjelp i Norge

Her finner du enkel informasjon om hvordan helsevesenet fungerer i Norge og hvem du kan ta kontakt med når. Informasjonen er skrevet og kvalitetssikret av de offentlige helsemyndighetene i Norge.

Trenger du helsehjelp?

Skal du til sykehuset eller til en spesialist?

Betaling for helsehjelp

Jobb og sykdom

I Norge har vi flere ulike støtteordninger som skal sikre deg inntekt hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.  

Du kan også få støtte hvis du trenger pleie, har medisinske ekstrautgifter eller behov for hjelpemidler og tilrettelegging. 

Hva du har rett til, avhenger av hvilken situasjon du er i. Du finner mer informasjon om hvilke pengestøtter som kan være aktuelle i din situasjon, på NAV sin nettside: Helse og sykdom (nav.no).

Graviditet, prevensjon og abort

Barn og ungdom

Psykisk helse

Er du pårørende?

Når et familiemedlem er alvorlig eller langvarig syk, har det alt å si for deg som pårørende hva slags hjelp de får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende. Det er viktig at du søker råd og støtte før problemene blir for store.

Slik fungerer helsetjenesten i Norge

Logg inn på Helsenorge

Det er mye du kan gjøre for å følge opp din egen helse på nett. Logg inn på Helsenorge for å se mulighetene du har.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet, Helfo, Pasientreiser HF, Norsk helsenett

Helsedirektoratet, Helfo, Pasientreiser HF, Norsk helsenett. Helsehjelp i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. oktober 2023 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/helsehjelp/

Sist oppdatert tirsdag 3. oktober 2023