Psykisk helse – tilbud til pårørende

Det er mange aktører med kompetanse og erfaring i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Allmenne tilbud for pårørende​

De kommunale familievernkontorene gir veiledning og råd for å håndtere ulike typer utfordringer og kriser i familien. Her finner du ditt​ familievernkontor.

Pårørendesenteret.no er et nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finner du fagstoff, gode råd og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Nasjonale hjelpetilbud til brukere eller pårørende innen psykisk helse

Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål, finnes det både nettsteder, chat og telefoner:

Mental helse har en egen nettside med gode råd til deg som er pårørende. De tilbyr også veiledning via chat eller telefon.

LPP har en nasjonal rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

SPISFO tilbyr veiledning og støtte for dem trenger noen å snakke med om spiseforstyrrelser. Det gjør også ROS.

ADHD Norge har mange ulike tilbud for pårørende, blant annet et stort apparat med frivillige likepersoner som kan veilede og støtte.

Pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) er en landsomfattende interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) er en organisasjon for dem som er berørt av spiseforstyrrelser og deres pårørende.

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende, fagpersoner og andre interessenter.

LEVE er landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Foreningens formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord.

Kors på halsen (Røde kors)

800 33 321

Samtaletilbud for alle under 18 år. Ring, chat eller send mail med voksne som har taushetsplikt.

RUSinfo

915 08 588

Hverdager kl. 11:00 - 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret)

22 49 19 22

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Psykisk helse – tilbud til pårørende. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 22. desember 2022 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/parorende/tilbud-for-parorende-innen-psykisk-helse/

Sist oppdatert torsdag 22. desember 2022