Psykisk helse – tilbud til pårørende

Det er mange aktører med kompetanse og erfaring i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Allmenne tilbud for pårørende​

De kommunale familievernkontorene gir veiledning og råd for å håndtere ulike typer utfordringer og kriser i familien. Her finner du ditt​ familievernkontor.

Pårørendesenteret.no er et nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finner du fagstoff, gode råd og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Nasjonale hjelpetilbud til brukere eller pårørende innen psykisk helse

Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål, finnes det både nettsteder, chat og telefoner:

Mental helse har en egen nettside med informasjon for pårørende. De tilbyr også veiledning via chat eller telefon.

LPP har en nasjonal rådgivningstelefon for pårørende: 22 46 19 22

SPISFO tilbyr veiledning og støtte for dem trenger noen å snakke med om spiseforstyrrelser. Det gjør også ROS.

ADHD Norge har mange ulike tilbud for pårørende, blant annet et stort apparat med frivillige likepersoner som kan veilede og støtte.

Pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) er en landsomfattende interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) er en organisasjon for dem som er berørt av spiseforstyrrelser og deres pårørende.

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende, fagpersoner og andre interessenter.

LEVE er landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Foreningens formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord.

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

PIO-Pårørendesenteret

22 49 19 22

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 22. desember 2022