Rus – tilbud til pårørende

Det er mange aktører med kompetanse og erfaring i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Allmenne tilbud for pårørende

De kommunale familievernkontorene gir veiledning og råd for å håndtere ulike typer utfordringer og kriser i familien. 

Her finner du ditt familievernkontor (bufdir.no).

Pårørendesenteret.no er et nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finner du fagstoff, gode råd og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Nasjonale hjelpetilbud til brukere eller pårørende innen rus og avhengighet

Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål finnes det både nettsteder, chat og telefoner:

RUSinfo er en nettside med masse informasjon om rusavhengighet. De svarer også på spørsmål om rus via chat eller telefon.

Pårørendetelefonen 800 40 567  er et anonymt lavterskeltilbud for dem som er berørt av andres rusbruk og psykiske helseutfordringer. Telefonen betjenes av andre som selv er pårørende.   

Barn av rusmisbrukere (BaR) har flere landsdekkende hjelpetilbud til unge mellom 12 og 30 år, blant annet chat, videosamtaler og gruppetilbud.

Hjelpelinjen for spillavhengige tilbyr veiledning via telefon eller chat for dem som har problemer med spillavhengighet og deres pårørende.

Blå Kors kompasset tilbyr nettbasert terapi og rådgivning til unge mellom 13 og 35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Det finnes også samtaletilbud i grupper for mennesker med rusrelaterte problemer og deres pårørende. Hovedfokus er på alkohol. Les mer om Familieklubbene i Norge og Al-Anon ved å klikke på lenkene.

Pårørendeorganisasjoner innen rus- og avhengighetsproblematikk

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Hovedfokus er på alkohol.

Ivareta er pårørendorganisasjonen av og for pårørende av rusavhengige over hele landet.

Barn av rusmisbrukere (BaR), er den nasjonale bruker- og interesseorganisasjonen for barn av rusmisbrukere.

Det hjelper bruker- og pårørendeorganisasjon er en landsomfattende kristen interesseorganisasjon på rusfeltet.

Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO) er en religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon for minoriteter. Organisasjonen løfter minoritetenes behov og utfordringer på feltene rus, psykisk helse og migrasjon.

Spillavhengighet Norge er den landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjonen innen spilleavhengighet.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rus – tilbud til pårørende. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 22. desember 2022 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/parorende/tilbud-for-parorende-rus/

Sist oppdatert torsdag 22. desember 2022