Helseekspressen

Helseekspressane og Helsebussane er spesialbygde for pasientar som skal til behandling, og er organiserte av dei lokale pasientreisekontora.

Servicetilboda varierer i dei ulike bussane. Dei fleste bussane har ekstra god plass for å sikre god komfort. I fleire av bussane er helsepersonell eller bussvert til stades på heile strekninga. Nokre av bussane har plass til bårer, og har ekstra medisinsk utstyr om bord.

Reiser du med Helseekspressen eller Helsebussen betaler du berre eigenandel for reisa. Har du frikort, betaler du ikkje for reisa.

Dersom du treng meir informasjon om kva tilbod som gjeld der du bur, kontakt ditt lokale pasientreisekontor. Hugs å ta kontakt i god tid før du skal reise. Pasientreiser kan også hjelpe til om du har behov for transport til og frå bussen. ​

Tidstabellar og fasilitetar

Helse Nord

Brønnøysund - Mo i Rana
Buktamoen - Tromsø (Pasientekspress)
Narvik - Tromsø
Storslett - Tromsø (Pasientekspress)
Setermoen - Harstad (Pasientekspress)

Helse Sør-Øst:

Dombås - Lillehammer - Gjøvik (Helsebuss Gudbrandsdalen)
Tynset - Hamar (Helsebuss Østerdalen)
Lillehammer - Oslo

Geilo - Drammen - Oslo (Helsebuss i Hallingdal)
Geilo - Kongsberg - Drammen (Helsebuss i Numedal)
Kongsberg - Drammen - Oslo (Helseekspress i Kongsberg)
Ål - Ringerike - Oslo (Helseekspress i Hallingdal)

Kristiansand - Oslo

Skien - Oslo

Østfold - Oslo (Helsebussen)
Østfold - Oslo (Helseekspressen)

Helse Vest:

Haugesund - Haukeland