Pasientreiser Helse Midt-Norge

Pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser.

Pasientreiser Møre og Romsdal

Ta kontakt med Pasientreiser Møre og Romsdal for bestilling og planlegging av pasientreiser i Møre og Romsdal.

Telefon 05515

Faks
70 16 77 01

E-post
pasientreiser@helse-mr.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund

Pasientreiser St. Olavs hospital

Ta kontakt med Pasientreiser St. Olavs hospital for bestilling og planlegging av pasientreiser i Sør-Trøndelag.

Telefon 05515

Faks
73 55 31 71

E-post

pasientreiser@stolav.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Pasientreiser St. Olavs hospital, Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Pasientreiser Nord-Trøndelag

Ta kontakt med Pasientreiser i Nord-Trøndelag for bestilling og planlegging av pasientreiser i Nord-Trøndelag.

Telefon
05515

E-post pasientreiser@hnt.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 333, 7601 Levanger

 

E-post
postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser Helse Midt-Norge. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 4. januar 2022 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kontakt/helse-midt-norge/

Sist oppdatert tirsdag 4. januar 2022