Pasientreiser Helse Midt-Norge

Pasientreiser i helseforetakene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser.

Pasientreiser Møre og Romsdal

Ta kontakt med Pasientreiser Møre og Romsdal for bestilling og planlegging av pasientreiser i Møre og Romsdal.

Telefon 05515

Faks
70 16 77 01

E-post
pasientreiser@helse-mr.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund

Pasientreiser St. Olavs hospital

Ta kontakt med Pasientreiser St. Olavs hospital for bestilling og planlegging av pasientreiser i Sør-Trøndelag.

Telefon 05515

Faks
73 55 31 71

E-post

pasientreiser@stolav.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Pasientreiser St. Olavs hospital, Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Pasientreiser Nord-Trøndelag

Ta kontakt med Pasientreiser i Nord-Trøndelag for bestilling og planlegging av pasientreiser i Nord-Trøndelag.

Telefon
05515

E-post pasientreiser@hnt.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Sommartid: Redusert opningtid i veke 27-32 klokka 08:00-15:30 alle kvardagar

Adresse
Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 333, 7601 Levanger

 

E-post
postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser Helse Midt-Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 4. januar 2022 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kontakt/helse-midt-norge/

Sist oppdatert tirsdag 4. januar 2022