Pasientreiser Helse Sør-Øst

Pasientreiser i helseforetakene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser.

Pasientreiser Innlandet

Ta kontakt med Pasientreiser Innlandet for bestilling og planlegging av pasientreiser i Innlandet.

Telefon 05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post post-pi@sykehuset-innlandet.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse
Sykehuset Innlandet HF, Pasientreiser Innlandet, Postboks 104, 2381 Brumunddal

Pasientreiser OUS

Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo universitetssykehus har ansvar for planlegging av pasientreiser i Oslo, gamle Akershus fylke (unntatt Vestby kommune) og i kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog i Innlandet fylke.

Les mer om midlertidig endring for pasienter som trenger tilrettelagt transport fra Glåmdalsregionen. Les mer på OUS' nettsider 

Telefon 05515

Ordinær åpningstid 
Alle henvendelser: 08:00-11:00

Fra klokken 07.00-08.00 og 11.00-19.00 er kontoret kun åpen for avbestillinger eller ved øyeblikkelig transportbehov.

E-post
pasientreiser@ous-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Ordinær åpningstid
Mandag – fredag kl. 08.00 – 11.00.
Utenfor åpningstidene blir samtalene satt over til transportørene.

Adresse
Oslo universitetssykehus, Pasientreise- og syketransportavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen

Pasientreiser Østfold

Ta kontakt med Pasientreiser Østfold for bestilling og planlegging av pasientreiser i Østfold.

Telefon
05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 07.00-15.30

E-postadresse Postpt@so-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse
: Sykehuset Østfold, Pasientreiser, Pb 300, 1714 Grålum

Pasientreiser Vestre Viken

Ta kontakt med Pasientreiser Vestre Viken for bestilling og planlegging av pasientreiser områdene som tilhører Vestre Viken helseforetak.

Telefon
05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post
pasienttransport@vestreviken.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse
Vestre Viken HF, Pasientreiser, Dronninggata 28, Postboks 800, 3004 Drammen

Pasientreiser Vestfold og Telemark

Pasientreiser i Skien ivaretar organiseringen av tilrettelagt transport i Telemark og Vestfold.

Telefon

05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post
syketransport@sthf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Sykehuset Telemark, v/Pasientreiser Vestfold og Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien

Skal du på en planlagt pasientreise, må reisen bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Pasientreiser Sørlandet

Ta kontakt med Pasientreiser Sørlandet for bestilling og planlegging av pasientreiser i Sørlandet.

Telefon
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 07.30-16.00

E-post
pasientreiser@sshf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Sørlandet sykehus HF Arendal, Pasientreiser, Postboks 783, Stoa, 4809 Arendal

 

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussene 

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser Helse Sør-Øst. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. mai 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kontakt/helse-sor-ost/

Sist oppdatert fredag 10. mai 2024