Kost og overnatting

​Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.

Kost

​Du har rett på å få dekket utgifter til mat og drikke hvis du er borte hjemmefra lenger enn 12 timer, og ikke får dette på behandlingsstedet. Kostgodtgjørelse dekkes etter faste satser, og du trenger ikke å dokumentere disse utgiftene når du søker.

Overnatting

Du kan få dekket utgifter til overnatting etter en fast sats fra Pasientreiser i spesielle tilfeller, men bare når overnatting er nødvendig på selve reisen.

I disse tilfellene kan overnatting i forbindelse med reisen dekkes:

  • Overnatting på reisen av trafikale grunner
    Hvis du for eksempel ikke kan ta offentlig transport, eller kjøre selv, uten å overnatte for å rekke en behandling, kan du få en fast sats til overnatting. Du må huske å beskrive dette i søknaden din.
  • Overnatting på reisen av helsemessige grunner
    Hvis du for eksempel må overnatte på reisen fordi du ikke klarer å gjennomføre reisen på én dag, eller fordi helsetilstanden din kan forverres hvis du ikke overnatter på reisen, kan du også få en fast sats til overnatting. I disse tilfellene må din behandler dokumentere at overnatting er nødvendig.

Hvis du må oppholde deg i nærheten av behandlingsstedet i etterkant av en behandling, for eksempel for å hvile eller ved fare for komplikasjoner, dekkes ikke overnatting av Pasientreiser. Da må du kontakte behandlingsstedet.

Privat overnatting i forbindelse med en reise dekkes ikke.

Hvis du har flere behandlinger innenfor en kort periode, og utgiftene ved å overnatte samlet sett ikke blir høyere enn hvis du reiste hjem mellom hver behandling, kan du ha rett på å få dekket overnattingsutgiftene.

Se hvilke satser som gjelder her.