Kost og overnatting

​Du kan ha rett på penger igjen for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.

Kost

​Du har rett til å få pengestøtte til mat og drikke hvis du på grunn av reisen må være borte hjemmefra lenger enn 12 timer, og ikke får dette på behandlingsstedet. Kostgodtgjørelse dekkes etter faste satser, og du trenger ikke å dokumentere disse utgiftene når du søker.

Overnatting

Du kan få dekket utgifter til overnatting etter en fast sats fra Pasientreiser, men bare når overnatting er nødvendig på selve reisen.

I disse tilfellene kan du få pengestøtte til overnatting i forbindelse med reisen:

  • Overnatting på reisen av trafikale grunner:
    Hvis du for eksempel ikke kan ta offentlig transport, eller kjøre selv, uten å overnatte for å rekke en behandling, kan du få en fast sats til overnatting. Du må huske å beskrive dette i søknaden din.
  • Overnatting på reisen av helsemessige grunner:
    Hvis du for eksempel må overnatte på reisen fordi du ikke klarer å gjennomføre reisen på én dag, eller fordi helsetilstanden din kan forverres hvis du ikke overnatter på reisen, kan du også få en fast sats til overnatting. I disse tilfellene må din behandler dokumentere at overnatting er nødvendig.

Hvis du må oppholde deg i nærheten av behandlingsstedet før eller etter at du har hatt en behandling, dekkes ikke overnatting av Pasientreiser. Da må du kontakte behandlingsstedet, og det er eventuelt de som skal gi deg overnatting.

Privat overnatting i forbindelse med en reise dekkes ikke.

Hvis du har flere behandlinger innenfor en kort periode, kan du få støtte til overnattingsutgifter inntil hva reisen tur/retur ville mellom hver behandling ville ha kostet.

Se hvilke satser som gjelder her.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Kost og overnatting. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. mai 2024 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kost-og-overnatting/

Sist oppdatert fredag 10. mai 2024