Logge inn på Helsenorge

Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil, Commfides e-ID og Helsenorge-appen for å logge inn til tenestene i Helsenorge.

 

Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID, Commfides e-ID og Helsenorge-appen for å logge inn til helsenorge.no og nytte tenester som Legemiddel, Frikort og eigendelar, Byte fastlege osv.

Fleire av tenestene på Helsenorge inneheld personlege helseopplysningar og krev derfor høgaste tryggleiksnivå når du loggar inn.

BankID og BankID på mobil

Du kan logge inn til tenester med høgaste tryggleiksnivå med BankID. Du kan bruke alle typar BankID, også BankID på mobil.

Slik loggar du inn med BankID på mobil:

 • Gå til innlogging på helsenorge.no
 • Vel BankID på mobil.
 • Skriv inn mobilnummer (8 siffer) og fødselsdato (ddmmåå). Klikk på Neste.
 • Du får no opp ein referansekode på skjermen.
 • Kontroller at du får opp same referansekode på mobiltelefonen din som på skjermen og klikk på GODTA på mobiltelefonen for å gå vidare.
 • Tast inn sjølvlaga ID-PIN (4–8 siffer) på mobilen, for å fullføre innlogginga.​

Når du skal logge inn med BankID, treng du:

 • Fødselsnummer
 • Kode​ frå kodebrikka di (BankID kodegenerator)
 • Passordet ditt

For å bestille BankID, må d​u kontakte banken.

Er du sikker på at du har BankID?

Vi ser at enkelte forvekslar det å ha kodebrikke med å ha BankID. Sjølv om du har kodebrikke til nettbanken din, betyr ikkje det at du automatisk har BankID.

Dersom du ikkje har BankID, vil du få ei feilmelding når du prøver å logge inn.

 • Kodebrikka lagar du eingongskodar med, for å logge inn i nettbanken og betale rekningar. Kodebrikka må ikkje forvekslast med å vere ein BankID, då kodebrikka berre er eit av trinna når du loggar inn med BankID.
 • BankID er eit elektronisk sertifikat, og må ikkje forvekslast med kodebrikka. For å kunne bruke BankID-sertifikatet, må du aktivere det gjennom banken din.

Har du problem med å logge inn med BankID?

Dersom du ikkje får logga inn med BankID kan det vere noko som er feil med innstillingane på datamaskina di. Du kan teste innstillingane dine på denne sida. Dersom du ikkje finn feil, tilrår vi at du tek kontakt med banken din. Dei kan hjelpe.

Alternativt kan du ta kontakt med brukarstøtta for ID-porten eller Rettleiing helsenorge.no (23 32 70 00). Dei kan også gi deg svar.

Kva kombinasjonar med BankID kan du bruke hos oss?

 
​BankID-app + kodebrikke + smarttelefon/nettbrett ​Ja
​BankID på mobil + mobil Ja (BankID på mobil er klar for ID-porten​ (difi.no))
​BankID + kodebrikke + datamaskin ​Ja

Buypass ID på smartkort

For å logge inn med Buypass på smartkort må du ha ein smartkortlesar kopla til datamaskina. Du må også ha installert nødvendig programvare som følger med kortlesaren. Hugs å ha oppdatert versjon av Java.

Smartkort og kortlesar frå Buypass kan du bestille på Buypass sine nettsider. Kortet er gyldig i 3 år.

Har du Altinn-kort med Buypass-akseptansemerke, kan også dette nyttast til innlogging. Spelarkort frå Norsk Tipping er også eit Buypass-kort, og kan nyttast til innlogging. Har du bestilt spelarkortet på internett, er det klart for bruk i sjølvbeteningsløysingar som krev høgaste tryggleiksnivå. Har du kjøpt kortet hos ein kommisjonær, må du oppgradere kortet før du kan bruke det til innlogging.

Buypass ID i mobil

Dersom du allereie brukar Buypass ID på smartkort, er det enkelt å lage Buypass ID i mobil. Du berre går til tenesta du vil logge inn i og vel Buypass ID i mobil, så får du rettleiing vidare.

Dersom du ikkje har brukt Buypass på smartkort tidlegare, må du registrere deg som kunde før du kan bruke Buypass ID i mobil.

Commfides e-ID

Commfides e-ID er ein personleg elektronisk ID på høgaste tryggleiksnivå.

Commfides e-ID blir levert som ein sikker USB-pinne med 8G minne. Du loggar deg på ved hjelp av USB-pinnen og ein PIN-kode.

For å ta i bruk Commfides e-ID må du ha eit norsk fødselsnummer eller D-nummer.​ Hugs å ha oppdatert versjon av Java.

Helsenorge-appen

Du kan logge deg på tenestene via Helsenorge-appen.

Appen gjer deg snarvegar til alle tenestene du har tilgang til på helsenorge.no. Tenestene opnast direkte i mobilens nettlesar.

Du kan logge på appen med ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk eller personleg kode. Du treng ikkje å bruke ID-porten kvar gong du skal bruke tenestene.

Les meir om Helsenorge-appen.

Tryggleik når du loggar inn

Når du loggar inn på Helsenorge må du kontrollere at du er på ID-porten hos Difi. Starten på adressa er https://idporten.difi.no og tilkoplinga skal då vere sikker.

Du ser eit hengelåsikon på adresselinja. Det betyr at nettlesaren din sender data kryptert. Du kan klikke på ikonet i adresselinja for å vise detaljar om tryggleiken og sertifikatet. Kontroller at sertifikatet til sidene er gyldig og utferda til Direktoratet for forvalting og IKT. Dei fleste nettlesarane viser grøn bakgrunn på hengelåsen i adresselinja og nokre viser namnet på sertifikateigar, i andre lesarar må du klikke på hengelåsen for å kontrollere informasjonen.

Slik kan sertifikatet til ID-porten hos Difi sjå ut når du skal logge deg inn på helsenorge.no:

Skjermdump sertifikat idport

Er du under 16 år?

​Du må ha fylt 16 år for å bruke tenestene på helsenorge.no. Når du blir 16 år kan du bestemme alt om eiga helse utan at foreldra dine, eller andre som har foreldreansvar for deg, treng å vite om det.

Du har rett til å vere med å bestemme og du kan sjølv ta kontakt med helsetenesta på andre måtar enn gjennom Helsenorge.

Nytt fødselsnummer

Dersom du har fått nytt fødselsnummer er det ikkje lenger mogleg å logge inn med det gamle fødsels- eller D-nummeret.

Lurer du på noko som gjeld fødselsnummeret ditt kan du kontakte Skatteetaten.

Kvifor kan eg ikkje bruke MinID?

Du kan ikkje bruke MinID til å logge på helsenorge.no. Det er fordi MinID er ein elektronisk ID som ikkje har høgt nok tryggleiksnivå.

Skal du logge inn til helsenorge.no må du ha høgaste tryggleiksnivå, som er nivå 4. Norske styresmakter har vurdert at ein treng elektronisk ID på høgste tryggleiksnivå for å få tilgang til tenester som inneheld helseopplysningar.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert onsdag 6. januar 2021