مراقبت های صحی برای افراد بدون اقامت قانونی

هر کسی که در ناروی بماند حق دریافت کمک های اضطراری و خدمات مراقبت های صحی حیاتی را دارد که به آن ضرورت عاجل دارند.

حقوق بزرگسالان برای خدمات صحی و تداوی

افراد بالای 18 سال بدون اقامت قانونی حق دریافت کمک های اضطراری و مراقبت های صحی حیاتی را دارند که به آن ضرورت عاجل دارند. شما باید مصارف خدمات مراقبت های صحی را بپردازید، اما نیازی به پرداخت پیش پرداخت ندارید.

زنان باردار حق دریافت خدمات صحی و تداوی را دارند

زنان باردار در دوران بارداری، ولادت و دوران پس از ولادت حق برخورداری از تمام خدمات صحی و تداوی را دارند. زنان باردار نیز حق سقط جنین دارند.

حق کودکان از خدمات صحی

همه اطفال زیر 18 سال از حق دارند از از خدمات صحی و مراقبت اجتماعی مانند سایر اطفال در ناروی برخوردار باشند. اطفال بدون اقامت قانونی حق ندارند از داکتر عمومی خود استفاده کنند.

حق کمک به کنترول عفونت

برخی از مرض ها بسیار ساری هستند و عواقب جدی هم برای جامعه و هم برای افرادی که به این مرض مبتلا می شوند دارند. FHI.no فهرستی از بیماری های ساری را دارد که نگرانی عمومی دارند.

اگر در خطر ابتلا به چنین مریضی هستید، حق دریافت کمک کنترول عفونت را دارید. این به این معنی است که شما مستحق موارد زیر هستید:

 • واکسیناسیون
 • اطلاعات
 • سایر اقدامات پیشگیرانه ضروری

اگر به چنین مریضی مبتلا شده اید، حق دریافت تداوی را دارید.

کمک کنترول عفونت برای همه افرادی که در ناروی اقامت دارند رایگان است.

در صورت رد درخواست پناهندگی شما

حتی اگر رد درخواست پناهندگی خود را دریافت کرده باشید، باز هم مستحق موارد زیر هستید:

 • ارزیابی در بیمارستان
 • مراقبت های عاجل صحی
 • مراقبت های بهداشتی حیاتی که ضرورت عاجل به آن باشد

اگر مشکلات صحت روانی دارید، ممکن است حق تداوی ارائه شده توسط خدمات مراقبت صحت روانی را داشته باشید.

اطفال بدون اقامت قانونی در ناروی از حق برخورداری از مراقبت های صحی توسط داکتر و بستری در شفا خانه برخوردارند، اما آنها حق داشتن یک داکتر عمومی را ندارند.

اگر درخواست پناهندگی شما نهایتا رد شده باشد، باید مصارف خدمات تداوی ارائه شده توسط داکتر و تداوی در شفا خانه را بپردازید، اما تنها پس از دریافت خدمات مراقبت های صحی. اگر نتوانید پس از آن پرداخت کنید، ارائه دهنده مراقبت های صحی باید مصارف را پرداخت کند.

به عنوان یک زن باردار با رد درخواست پناهندگی شما، همچنان مستحق موارد زیر هستید:

 • خدمات مراقبت های صحی قبل، در جریان و بعد از ولادت
 • ولادت در شفا خانه
 • سقط جنین

شما تا زمانی که در ناروی هستید حق استفاده از این خدمات را دارید.پ

اگر توانایی مالی دارید باید مصارف مربوط به ولادت را خودتان بپردازید. اگر نمی توانید پرداخت کنید، ارائه دهنده مراقبت های صحی پرداخت مصارف را قبلو می کند.

مرکز بهداشت برای مهاجران غیرقانونی

رایگان. ملاقات/مراجعه. وظیفه رازداری

شما می توانید بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی خود و تا زمانی که در ناروی هستید، برای تمام بیماری ها و سوالات صحی به مرکز صحی مراجعه کنید. تمام خدمات صحی در اینجا رایگان است.

اوسلو

ساعات کاری:

 • سه شنبه ها: 16:00-20:00
 • پنجشنبه ها: 11:00-15:00

مرکز صحی در مرکز شهر اوسلو واقع شده است. برای راهنمایی می توانید با ما تماس بگیرید.

تلفون: 488 90 560

ویب سایت: kirkensbymisjon.no/helsesenteret

بیرگن

هر پنجشنبه از ساعت 18:00 الی 20:30 مراجعه کنید.

خدمات تداوی رایگان برای زنان:
مراجعه یک چهارشنبه در میان (هفته های جفت) از ساعت 18:00 تا 20:30.

برای معلومات در باره آدرس و خدمات ما با ما تماس بگیرید.

ساعات کاری برای خدمات تلفونی:

 • سه شنبه 10:00-13:00
 • چهارشنبه 10:00-13:00
 • پنجشنبه 18:00-20:30
 • جمعه 10:00-14:00

تلفون: 400 49 094

اینترنت: kirkensbymisjon.no/helsesenteret-bergen/

محتوی فراهم شده توسط Helsedirektoratet

آخرین اپدیت 1401 عقرب 25, چهارشنبه