Helsehjelp til personer uten lovlig opphold

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å få øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.

Barns rett til helsetjeneste

Alle barn opp til 18 år har samme rett til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge, men de har ikke rett til å stå på fastlegeliste.

Gravides rett til helsetjenester

Gravide har full rett til svangerskaps-, fødsels – og barselomsorg, og abort.

Voksnes rett til helsetjenester

Personer over 18 år, uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Du må betale for helsehjelpen, men det kan ikke kreves forhåndsbetaling.

Rett til smittevernhjelp

Enhver har rett til smittevernhjelp etter smittevernl. § 6-1.
Smittevernhjelp for allmennfarlige smittsomme sykdommer er gratis for alle som oppholder seg i Norge. Du har rett på:

  • behandling hvis du har en allmennfarlig smittsom sykdom
  • vaksinasjon hvis du står i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom

Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer (fhi.no)

Helsehjelp ved covid-19

Alle som er i Norge får gratis test og helsehjelp ved covid-19.

Les mer om hvor du skal henvende deg og hva slags helsehjelp du kan få om du tror du er smittet av covid-19.

Flere språk: Om helsehjelp ved covid-19

Ved endelig avslag på asylsøknaden

Selv om du har fått endelig avslag på asylsøknaden, har du rett til vurdering i sykehus, øyeblikkelig helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Dersom du er psykisk ustabil, kan du ha rett til behandling i psykisk helsevern.

Barn uten lovlig opphold i Norge har rett til helsehjelp hos lege og på sykehus, men de har ikke rett til fastlege.

Dersom du har fått endelig avslag, må du betale for helsehjelp fra lege og for behandling på sykehus, men du må ikke betale før du har fått helsehjelpen. Hvis du heller ikke kan betale etterpå, må helsetjenesten dekke utgiftene.

Som gravid med endelig avslag har du rett til helsehjelp før, under og etter fødselen, til å føde på sykehus og til abort, så lenge du befinner deg i Norge.

Du må selv dekke utgiftene til fødsel dersom du har råd til det. Hvis du ikke kan betale, vil helsetjenesten dekke utgiftene.

Helsesenteret for papirløse migranter

Gratis. Drop in. Taushetsplikt.

Du kan komme med alle helsemessige plager og spørsmål, uavhengig av din juridiske status, og så lenge du er i Norge. All helsehjelp er gratis.

Oslo

Åpningstider:

  • Tirsdag: 16:00 – 20:00
  • Torsdag: 11:00 – 15:00

Helsesenteret ligger sentralt i Oslo. Du kan ringe oss for å få en veibeskrivelse.

Telefon: 488 90 560

Nettsted: kirkensbymisjon.no/helsesenteret

Bergen

Drop in hver torsdag kl. 18.00 – 20.30.

Gratis helsehjelp for kvinner:
Drop in annenhver onsdag (partalls-uker) kl. 18.00 – 20.30.

Ring oss for informasjon om adressen vår og tilbudet vårt.

Åpningstider telefon:

  • tirsdag kl. 10.00 – 13.00
  • onsdag kl. 10.00 – 13.00
  • torsdag kl. 18.00 – 20.30
  • fredag kl. 10.00 – 14.00

Telefon: 400 49 094

Nettsted: kirkensbymisjon.no/helsesenteret-bergen/