Helsehjelp til personer uten lovlig opphold

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å få øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.

Barns rett til helsetjeneste

Alle barn opp til 18 år har samme rett til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge, men de har ikke rett til å stå på fastlegeliste.

Gravides rett til helsetjenester

Gravide har full rett til svangerskaps-, fødsels – og barselomsorg, og abort.

Voksnes rett til helsetjenester

Personer over 18 år, uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Du må betale for helsehjelpen, men det kan ikke kreves forhåndsbetaling.

Rett til smittevernhjelp

Enhver har rett til smittevernhjelp etter smittevernl. § 6-1.
Smittevernhjelp for allmennfarlige smittsomme sykdommer er gratis for alle som oppholder seg i Norge. Du har rett på:

  • behandling hvis du har en allmennfarlig smittsom sykdom
  • vaksinasjon hvis du står i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom

Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer (fhi.no)

Helsehjelp ved covid-19

Alle som er i Norge får gratis test og helsehjelp ved covid-19.

Les mer om hvor du skal henvende deg og hva slags helsehjelp du kan få om du tror du er smittet av covid-19.

Flere språk: Om helsehjelp ved covid-19