Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept

Legen din kan forskrive medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept for visse tilstander.

Foto: HELFO / Morten Rakke