Samvalg – du kan være med og bestemme

Du har rett til å medvirke i valg om egen behandling. Dette kalles samvalg, og gjøres sammen med helsepersonell. Det finnes samvalgsverktøy for noen diagnoser, og disse kan være til stor hjelp i denne valgprosessen.

Du kan være med og bestemme

Stol på deg selv

Det er du som sitter på den beste kompetansen om deg selv.

Det er ditt valg

Du må tenke nøye gjennom hva som passer deg best.

Ta med deg noen

Det kan være lurt å ta med pårørende når du skal møte legen.

Ekspert på meg selv

Som pasient er jeg ekspert på min egen kropp og livssituasjon.

Video om samvalg

Hva er samvalg, og hvorfor er det viktig å ta del i valg om egen helse

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lytt til podcast om samvalg

I denne podkastepisoden fra SyktFrisk får du høre mer om hva samvalg er, og hvorfor du som pasient bør være med og velge.

Hør Kim Fangen fortelle om sine erfaringer som pasient, i samtale med Simone Kienlin, som er sykepleier og forsker på samvalg, og Anette Eie, spesialrådgiver i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Hør episoden på nettsiden til SyktFrisk, eller søk den opp der du lytter til podcast.