Kjøp av legemidler i EU/EØS til infertilitetsbehandling

Du kan få refundert utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling når du har betalt egenbetalingssummen på 18 853 kroner (2022). Dette gjelder også når legemidlene er kjøpt i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Flere pillebrett