Personer som kan motta planlagt behandling i EU/EØS-området

Som medlem av folketrygden kan du ha rett til å få refundert utgifter til visse helsetjenester du får i et annet EU/EØS-land.

Tre smilende kvinner som ser i kameraet

Som medlem av folketrygden kan du ha rett til å få refundert utgifter til visse helsetjenester du får i et annet EU/EØS-land, hvis behandlingen tilsvarer den du ville fått i Norge.

Se oversikt over hvilke helsetjenester i EU/EØS-land du kan søke om å få dekket utgifter til.

Les mer på nav.no om medlemskap i folketrygden.

Hvis du er ansett som bosatt i EU/EØS-landet du får behandlingen i, kan du ikke få refusjon fra Helfo. Helfo vurderer i hvert tilfelle hvor du er å anse som bosatt.

Her er noen eksempler der man kan bli ansett som bosatt i et annet EU/EØS-land enn Norge:

  • Du jobber i Norge, men har ektefelle, samboer eller barn i et annet EU/EØS-land.
  • Du mottar ytelser fra NAV og oppholder deg en lengre periode i et annet EU/EØS-land.
  • Du er utsendt arbeidstaker til et annet EU/EØS-land.
  • Du er pensjonist som oppholder deg store deler av året i et annet EU/EØS-land.

Hvis du anses som bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ha rett til rettighetsdokument S1. Les mer om rettighetsdokument S1.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Helfo. Personer som kan motta planlagt behandling i EU/EØS-området. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2022 guovvamánnu 1, maŋŋebárga [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/behandling-i-utlandet/personer-som-kan-motta-planlagt-behandling-i-eo-omradet/

Maŋimusat ođastuvvon 2022 guovvamánnu 1, maŋŋebárga