Behandling i utlandet

Du kan ha krav på å få dekket flere forskjellige typer behandlinger i utlandet. Hva du kan få dekket avhenger blant annet hvor du skal behandles og hva slags helsehjelp du mottar. 

Nasjonalt kontaktpunkt for helsehjelp i EU/EØS

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Nasjonalt kontaktpunkt kan informere om hvilke regler som gjelder for refusjon for helsehjelp mottatt i utlandet, og videreformidle informasjon om andre lands nasjonale kontaktpunkter.