Rettighetsdokument S1 for arbeidstakere og pensjonister

Er du arbeidstaker i Norge og bosatt i et annet EU/EØS-land? Eller er du pensjonist bosatt i et annet EU/EØS-land og får offentlig pensjon fra Norge? Da kan du ha rett til rettighetsdokument S1 (tidligere kalt blankett E106, E109 og E121).

Smilende mann på byggeplass

S1 dokumenterer at du har rett til å få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet i bostedslandet ditt. På denne siden finner du en oversikt over hvem som kan ha rett til S1.