Videoer om graviditet, fødsel og barselstid

Her kan du se videoer om graviditet, fødsel og barseltid. De er spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle kvinner som skal føde.

Svangerskapsomsorg

Fødselsforberedelser

Fødsel

Barselstiden - de første dagene

Barselstiden - den første tiden hjemme

Familieplanlegging

Kvinnelig omskjæring

Sisdoalu lea almmuhan Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Norske kvinners sanitetsforening

Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Norske kvinners sanitetsforening. Videoer om graviditet, fødsel og barselstid. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2022 geassemánnu 20, vuossárga [vižžon 2024 suoidnemánnu 24, gaskavahkku]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/gravid/videoer-om-graviditet-fodsel-og-barselstid/

Maŋimusat ođastuvvon 2022 geassemánnu 20, vuossárga