Filimada ku saabsan uurka iyo dhalmada

aad Daryeelka hooyooyinka

Foolashada caadiga ah waxay ku bilaabata

dhalmada

aad Xilliga ummulida kaddib

aad Xilliga ummulida kaddib - Marka ugu horeeyso ee guriga ku sugan tahay

Qorshaha qoysaska

aad gudniinka fircooniga

Waxa ku qoran waxaa soo diyaariyay Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Norske kvinners sanitetsforening

Markii ugu dambaysay ee la cusbonisiiyay Isniin, Bisha Lixaad 20, 2022