17-18-månederskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 17-18 måneder, får dere tilbud om en gruppekonsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

  • samspillet mellom deg og barnet
  • kosthold og måltidsvaner
  • barnets søvn
  • barnets miljø og sikkerhet
  • foreldrenes trivsel og psykiske helse (samliv)
  • barnehage

Undersøkelser

Barnets vekt og lengde måles. Barnets hørsel, blikkontakt, språkutvikling, bevegelser (fin- og grovmotorikk) og utvikling generelt blir observert.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Maŋimusat ođastuvvon 2020 ođđajagemánnu 10, bearjadat