6-månederskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 6 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

 • helsesykepleier
 • lege

Temaer

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Barnets hørsel, blikkontakt, språkutvikling, bevegelser og utvikling generelt blir observert.

I tillegg undersøker legen barnets:

 • hud (utslett, hudfarge)
 • munn og munnhule
 • hode (sømmer, fontanelle)
 • navle og mage
 • hjerterytme, luftveier og pustemønster
 • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
 • motorisk utvikling
 • vaginalåpning på jenter
 • testiklene og penis på gutter

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Maŋimusat ođastuvvon 2020 ođđajagemánnu 10, bearjadat