7-10 dagerskontroll: hjemmebesøk av helsesykepleier

Oppsummering

Du får besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen. Helsestasjonen tar kontakt med dere for å avtale hjemmebesøk av helsesykepleier. Har du eller dere spørsmål eller behov for råd og veiledning før dette, kan du selv ta kontakt med helsestasjonen.

Noen ganger kan det ta tid før helsestasjonen får beskjed fra sykehuset om at barnet ditt er født. Du bør selv kontakte helsestasjonen om det tar tid før dere får avtalt hjemmebesøk.

På hjemmebesøket får du informasjon om tilbudet på helsestasjonen. I tillegg kan du ta opp temaer som du er opptatt av. 

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier vil snakke med dere om tema som:

Undersøkelser

Barnet vil bli observert og undersøkt uten klær. Barnets vekt og hodeomkrets vil bli målt.

Forberedelse

Det er fint om du tenker gjennom på forhånd hva du ønsker å ta opp. Skriv gjerne ned hva du lurer på. Du har rett på tolk om du har behov for det.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Maŋimusat ođastuvvon 2020 ođđajagemánnu 10, bearjadat