Slik skriver vi på Helsenorge

På Helsenorge skriver vi klarspråk. Det gjør vi for at det skal være enkelt for de som besøker oss å finne, forstå og bruke innholdet og tjenestene våre.

Klarspråk handler om

  • et godt, enkelt og forståelig språk
  • god struktur i selve teksten
  • god universell utforming

Her har vi samlet en rekke tips for hvordan du skriver gode tekster i klarspråk.

Våre råd er basert på Språkrådets generelle skriveråd (sprakradet.no)

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Slik skriver vi på Helsenorge. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2021 cuoŋománnu 13, maŋŋebárga [vižžon 2024 guovvamánnu 23, bearjadat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/redaksjon/slik-skriver-vi/