Veahkkeneavvut ja bohčin gieđain.

Muhtumin ii sáhte mánná njammat čiččis. Dalle lea ávkkálaš bohčit gieđain dahje bumpet mielkki.

Movt božán?

Galget leat ráinnas gieđat ja ráinnas lihtti mielkki čoaggit. Mielkeboahtorefleksa stimulerejuvvo go don ruvvet čičči várrogasat ja jorahat čižžeoaivvi suorpmaid gaskkas. Go mielki goaikugoahtá, doala areola (dákko gokko lea ruškat) olggut ravdda bealggi ja čuvddi gaskkas. Deatte álggos suorpmaid sisa guvlui ratti vuostá, čárvvo dasto oktii. Luoitte ja gearddut lihkastaga rytmmalaččat nu guhká go boahtá mielki. Suorpmat eai galgga johtit liikki badjel, muhto dollojuvvot dássedit ovtta sajis. Dađistaga sáhttá sirddihit suorpmaid areola birra vai buot čižži lea guorranan. Hušša, bákčasat ja leabohisvuohta sáhttá hehttet mielkeboađu nu ahte don oaččut unnit mielkki go dus duođaid lea. Lea veahkki jus mánná lea láhka du dahje lea govva jus doai leahppi guovtti sajis.

Se hvordan du steriliserer flasker

Movn mun bumpen?

Ha rene hender og rent pumpeutstyr.

Utdrivningsrefleksen stimuleres ved at du varsomt masserer brystet og ruller brystknoppen mellom fingrene. Noen pumper har eget startprogram som stimulerer utdrivningen. Når melken begynner å dryppe, setter du trakten på brystet. Trakten må ha rett størrelse til brystet slik at det kjennes behagelig. Brystknoppen plasseres midt i trakten slik at den ikke blir trukket inn skjevt.

Feil plassering kan føre til sårhet. Stress, smerter og uro kan hemme utdrivningen slik at du får ut mindre melk enn du faktisk har. Det kan hjelpe å ha barnet nært deg, eller et bilde dersom dere er adskilt. Mange har mer melk enn de greier å pumpe ut. Barnet tømmer ofte brystet bedre enn en pumpe.