Om Henvisninger

Her får du informasjon om hvordan tjenesten Henvisninger fungerer, og hvilke sykehus du kan se henvisninger fra.

Kontaktinformasjon

​Hvis du har spørsmål om henvisningen din, må du kontakte sykehuset direkte.

Her finner du en oppdatert liste over hvilke sykehus som bruker denne tjenesten, og hvordan du kan kontakte dem.

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Henvisninger. [Interneahtta]. Oslo: Direktoratet for e-helse; ođasmahtton 2021 cuoŋománnu 14, gaskavahkku [vižžon 2023 juovlamánnu 7, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/tjeneste-henvisninger/om/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 cuoŋománnu 14, gaskavahkku