Vannpipe og piperøyking

Vannpipetobakk inneholder ofte tobakk og nikotin, i likhet med vanlig pipetobakk. Det er minst like farlig å røyke pipe og vannpipe som å røyke sigaretter.

Vannpiper

Vannpipe og helserisiko

Selv om røyken i en vannpipe blir trukket gjennom vann, blir ikke de skadelige stoffene filtrert bort i vannet, slik mange tror. Røyken inneholder fortsatt mange giftige stoffer som kan gi lungekreft, hjertesykdom og andre sykdommer. Hvis det brukes nikotinholdig tobakk, fører røykingen også til avhengighet. Siden vannpiperøyking som regel foregår over lang tid og med lange drag, vil det ofte kunne tilsvare det å røyke mange sigaretter.

Vannpipetobakk er som regel tilsatt flere typer fruktsmaker eller fruktsauser i tillegg til tobakken. Det kan være mer smakstilsetninger og søtningsstoffer enn tobakk i blandingen. Det at det lukter frukt av røyken, kan være med på å skape et inntrykk av at det ikke er farlig å røyke vannpipe.

«Vannpipetobakk» uten tobakk

Det finnes også frukt- og urteblandinger helt uten tobakk som man derfor kan tro det er ufarlig å røyke. Imidlertid vil røyken selv fra tobakksfrie blandinger inneholde en høy konsentrasjon av giftige stoffer som er helseskadelige på samme måte som røyk fra tobakk.

​Forbudt å importere vannpipetobakk

Det er forbudt å importere og selge vannpipetobakk i Norge. Dermed er det verken tillatt å ta vannpipetobakk inn i landet for importører eller for privatpersoner i forbindelse med utenlandsreiser.

Blandinger uten tobakk er tillatt

Den typen vannpipetobakk som bare er fruktblandinger uten tobakk eller nikotin, omfattes ikke av forbudet og er dermed tillatt å importere eller selge.

Røyking av vannpipe innendørs på offentlig sted

Røyk fra vannpiper, både med og uten tobakk, inneholder mange helseskadelige stoffer. Alle former for vannpipetobakk omfattes derfor av røykeforbudet i lokaler der allmennheten har adgang, som for eksempel på serveringssteder.

Slik fungerer en vannpipe

Ved vannpiperøyking blir smakssatt tobakk som regel brent eller varmet opp ved hjelp av kull, og røyken trekkes gjennom en beholder med vann og inn i munnen via en slange med munnstykke. For hygienens skyld bør man ikke dele munnstykke.

Vannpiper har lenge vært i bruk i store deler av verden. De senere årene er det variantene fra Sørvest-Asia og Nord-Afrika som har spredt seg hit, under navn som shisha, hookah og narghile. Røyking av vannpipe er lite utbredt i Norge.

Det finnes elektroniske varianter som kalles «e-hookah» eller «e-shisha», men det fungerer på en helt annen måte enn vannpiper, og ligner mer på e-sigaretter.

Piperøyking

Det er betydelig helserisiko forbundet med å røyke pipe, på samme måte som ved røyking av sigaretter. Piperøyking er etter hvert blitt lite utbredt i Norge.