Soo gelidda Norway

Ogow xeerarka jira ka hor intaanad safarka bilaabin, xeerarka ka jira Norway iyo kuwa ka jira meesha aad u socoto. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamyada ka jira waddamada Yurub, ka eeg Re-open EU (europa.eu)

Soo degso app-ka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee «Reiseklar», oo ah app hal meel isugu keenay macluumaadka safarrada, talooyinka safarrada iyo diiwaangelinta safarka. Faahfaahin ku saabsan app-kan ka akhriso halkan.

Shahaadada koroonaha ee ajnebiga imanaya Norway

Haddii lagu tallaalay ama aad qaadatay Covid-19 lixdii bilood ee la soo dhaafay, oo aad taas ku caddayn karto adiga oo isticmaalaya shahaado la aqoonsan yahay ee nidaamka EU, waxaa lagaa dhaafi doonaa tijaabada ka hor inta aanad gelin.

Norway waxay tallaal buuxa u aqoonsan tahay marka;

 • qofku qaatay 2 irbadood oo tallaalka ah, islamarkaana in ka badan 1 toddobaad ka soo wareegtay irbadii u dambaysay.
 • qofku qaatay hal irbad oo ah tallaal hal irbad keliya laga qaato, laga bilaabo marka 3 toddobaad ka soo wareegtay tallaalka.
 • covid-19 ku dhacay qofka isla markaana uu qaatay 1 irbad oo tallaalka koroonaha ah, oo ugu yaraan hal toddobaad ka soo wareegtay. Tallaalka ma qaadan kartid ilaa 3 toddobaad ka soo wareegto markii lagaa qaaday tijaabadii laga helay cudurka.
 • qofku qaatay 1 irbad oo tallaalka ah islamarkaana 3 toddobaad kaddid laga qaaday tijaabo oo laga helay koroona. Waxaad noqonaysaa qof si buuxda u tallaalan laga bilaabo marka aad dhammaysato wakhtiga gooni-u-bixidda (isolasjon).
 • qofka laga helay maadooyin difaac ah ka ah covid-19 (antistoff) isla markaana uu ugu yaraan hal toddobaad ka hor qaatay 1 irbad oo tallaalka koroonaha ah.

Faahfaahin ku saabsan nooca shahaadooyinka koroonaha ee laga oggol yahay Norway ka akhriso regjeringen.no.

Shahaadooyinka koroonaha ee lagu soo geli karo Norway

Markaad soo gelaysid Norway waa inaad haysato shahaado koroona oo shaqaynaysa oo si cad oo la hubin karo u caddaynaysa inaad si buuxda u tallaalan tahay ama in covid-19 kugu dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay.

Shahaadadu waa inay lahaato QR ay dawladda Norway hubin karto. Shahaadooyinkan ayaa la isticmaali karaa marka la soo gelayo Norway:

 • Shahaado koroona oo noorwiiji ah
 • Shahaadaha koroonaha ee Midowga Yurub ee digitalka ah
 • NHS Covid-pass ee Ingiriiska iyo Wales
 • COVID certificate ee Woqooyiga Ayrland
 • COVID-19 Vaccination certificate ee Iskotlaan

Barta internetka ee komishanka Midowga Yurub waxaad ka helaysaa liiska waddamada ka tirsan ama ka baxsan Midowga Yurub ee ka mid ah shahaadada koroonaha Midowga Yurub ee digitalka ah. Liiska ka eeg halkan (europa.eu).

Shahaado caddaynaysa in tijaabo cudurka laga waayey la iska qaaday ka hor intaan Norway la soo gelin

Dhammaan dadka ka weyn 18 sanno waa inay caadi ahaan wataan shahaado caddaynaysa in tijaabo cudurka laga waayey la iska qaaday xilli ka mid ah 24-kii saacadood ee ka horreeyay markii Norway la soo gelayay.  Haddii aad si buuxda u tallaalan tahay ama covid-19 kugu dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay oo aad arrintaa ku caddayn kartid shahaado koroona oo shaqaynaysa, ma u baahnid shahaado noocan ah.

Shuruudaha laga rabo shahaadada:

 • Farsamada tijaabada: Tijaabada PCRt ama tijaabada degdegga ah ee antigen
 • Waa in la qaaday xilli ka mid ah 24-kii saacadood ee ka horreeyay xilliga soo gelidda Norway
 • Luuqadda: noorwiiji, daanish, iswiidhis, ingiriisi, faransiis ama jarmal

Haddii aad diyaarad ku imanaysid Norway waxaad tijaabada iska qaadi kartaa xilli ka mid ah 24-kii saacadood ee ka horreeyay xilliga ay baxaysay diyaaradda ugu horreysa ee aad soo raacaysid.

Waxa jira dad laga dhaafay. Liis dhammaystiran wuxu ku jiraa xeer-nidaamiyaha covid-19.

Is diiwaangelinta ka hor soo gelidda waddanka

Dhammaan dadka 16 sanno ka weyni waa in ay caadi ahaan buuixyaan foomka diiwaangelinta soo gelidda waddanka ka hor intaanay imanin Norway.

Foomku waa digital. Ka dib marka diiwaangelinta la dhammeeyo waxa la helayaa rasiidh booliska la tusayo marka la yimaado. Diiwaangelinta lama samayn karo xilli ka horreeya marka ay ugu badnaan 72 sacadood ka dhiman yihiin  wakhtiga soo gelidda waddanka..

Sidee la isu diiwaangeliyaa?

Gal diiwaangelinta soo gelidda ee digitaalka ah (entrynorway.no)

Waxa aad wixi kartaa ringe +47 33 41 28 70 oo kaa caawin kara buuxinta foomka. Ama e-boos u dir support@entrynorway.no

Telefoonkani wuu furan yahay saacad kasta maalin kasta. Xilliyada u dhexeeya 08:00-22:00 waxa la heli karaa tilmaamo lagu bixinayo afafka boolishka, ruushka, litweyniga iyo romaaniyaanka.

Karantiilka iyo tijaabo-qaadista Norway: Eeg xeerarka ku khuseeya (Helsedirektoratet.no)

Tijaabo-qaadista waajibka ah xilliga soo gelidda

Dhammaan dadka scodaalka ahi waa in ay caadi ahaan iska qaadaan tijaabada koroonaha marka ay yimaadaan barta ay ka soo galayaan waddanka. 

Haddii aad diido in tijaabo lagaa qaado adiga oo aan haysan sabab macquul ah, waxaad waddanka uga bixi kartaa si ikhtiyaari ah ama waxaad heli kartaa ganaax lacageed.

Waa in aad tijaabada iskaga qaado meesha aad waddanka ka soo gelayso. Tijaabadu waa nooca degdegga ah (antigen) waana in aad jawaabta sugto ka hor intaanad meesha ka sii gudbin.

Haddii cudurka lagaa helo, waa in aad tjaabo PCR ah iska qaado 24 saacadood gudahood markii aad waddanka timi. Haddii aad ka timi waddan ka baxsan EØS/Iswissarland oo cudurka lagaa helo, waa in aad tijaabo PCR ah iska qaado isla markiiba, adoo jooga goobta aad waddanka ka soo gelayso.

Haddii aan xarun tijaabo-qaadis ku oollin meesha aad waddanka ka soo gashay ama ay xidhan tahay, waa inaad 24 saacadood gudahood iska qaadid tijaabada degdegga ah adiga oo iskaga soo qaadaya xarun tijaabo-qaadis oo dawladeed ama iskaa iska qaadaya.

Faahfaahin akhriso (af-ingiriisi keliya)

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koroonaha oo ku qoran afaf kale (regjeringen.no)