Videoer om graviditet, fødsel og barselstid

Her kan du se videoer om graviditet, fødsel og barseltid. De er spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle kvinner som skal føde.

Svangerskapsomsorg

Fødselsforberedelser

Fødsel

Barselstiden - de første dagene

Barselstiden - den første tiden hjemme

Familieplanlegging

Kvinnelig omskjæring

Innholdet er levert av Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Norske kvinners sanitetsforening

Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Norske kvinners sanitetsforening. Videoer om graviditet, fødsel og barselstid. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 20. juni 2022 [hentet fredag 24. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/videoer-om-graviditet-fodsel-og-barselstid/

Sist oppdatert mandag 20. juni 2022