Søvn og søvnproblemer

Søvn er viktig for både fysisk og psykisk helse. Hvor mye søvn vi trenger er individuelt, men de fleste voksne har behov for sju til åtte timer per natt. Søvnproblemer er en av de vanligste helseplagene i befolkningen.

Video med gode søvntips

Lev bedre

Vil du gjøre en endring som å stumpe røyken, gruble mindre eller sove bedre? Med Lev får du råd og verktøy som støtter deg i hverdagen.

Illustrasjon: Helsedirektoratet

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for disse diagnosene: autisme, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom, narkolepsi og Tourettes syndrom.