Søvn og søvnproblemer

Søvn er viktig for både fysisk og psykisk helse. Hvor mye søvn vi trenger er individuelt, men de fleste voksne har behov for sju til åtte timer per natt. Søvnproblemer er en av de vanligste helseplagene i befolkningen.

Video med gode søvntips

Lev bedre

Vil du gjøre en endring som å stumpe røyken, gruble mindre eller sove bedre? Med Lev får du råd og verktøy som støtter deg i hverdagen.

Illustrasjon: Helsedirektoratet

SOVno

55 97 47 07

Hos Nasjonalt senter for søvnmedisin finner du blant annet gode artikler om søvn og søvnproblemer, den nyeste forskningen og nyttig litteratur.

NevSom

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har kompetanseansvar for  søvnsykdommene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom og for nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander.