Søvn og søvnproblemer

Søvn er viktig for både fysisk og psykisk helse. Hvor mye søvn vi trenger er individuelt, men de fleste voksne har behov for sju til åtte timer per natt. Søvnproblemer er en av de vanligste helseplagene i befolkningen.

Video med gode søvntips

Kvinne isbader

Lev bedre

Vil du endre en vane, stumpe røyken, gruble mindre eller sove bedre? Med Lev får du råd og verktøy som støtter deg i hverdagen.

Illustrasjon: Helsedirektoratet

Søvnforeningen

Søvnforeningen er pasientforeningen for alle som har en søvnsykdom, er pårørende til disse eller er spesielt interessert i søvnsykdommer.

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for disse diagnosene: autisme, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom, narkolepsi og Tourettes syndrom.