ALS (amyotrofisk lateral sklerose)

ALS er en sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene slutter å fungere. De første symptomene ved ALS er ofte svekkelse i en arm, i et bein eller utydelig tale.

ALS Norge

ALS Norge-stiftelsen jobber med å veilede og støtte pårørende og pasienter som er rammet av ALS