Gruppe B streptokokkinfeksjon hos nyfødte

Dersom du er gravid og er bærer av bakterien gruppe B streptokokker, kan barnet bli smittet under fødselen. Bakterieinfeksjonen kan være alvorlig og må derfor behandles raskt.

Oppsummering

Gruppe B streptokokker, også kalt GBS, kan leve i skjeden uten å forårsake sykdom. Hvis disse bakteriene smitter fra mor til barn under fødselen, kan de derimot forårsake alvorlig sykdom, som blodforgiftning (sepsis), lungebetennelse​, og hjernehinnebetennelse (meningitt). Det er likevel ganske sjelden det skjer.

Det er to hovedtyper av gruppe B-streptokokkinfeksjon hos babyer. Dersom en baby får GBS-infeksjon i de første sju dagene av livet, heter det «tidlig innsettende infeksjon». Smitten skjer når babyen passerer gjennom fødselskanalen. Tidlig innsettende GBS-infeksjon hos nyfødte kan forebygges ved at mor får antibiotika under fødselen. Blir babyen smittet mellom syv dager til tre måneder etter fødselen, heter det «sent innsettende infeksjon».

Denne informasjonen handler om forebygging og behandling av GBS-infeksjon hos babyer i første leveuke.

Symptomer på gruppe B streptokokkinfeksjon

De fleste babyer som får tidlig innsettende infeksjon blir syke i løpet av de første timene etter fødselen. Tegn og symptomer på tidlig infeksjon hos nyfødte barn kan være:

 • rask pust eller pustevansker (ofte det første symptomet)
 • gryntelyder
 • feber, eller lav temperatur (mindre enn 35,5 °C)
 • vanskeligheter med mating eller manglende matlyst
 • slapp muskulatur og vanskelig å vekke

Sene infeksjoner oppstår mellom syv dager til to måneder etter fødselen, men de fleste babyer blir syke i den første måneden.

Risikofaktorer og forebygging

Det finnes risikofaktorer, dvs. forhold som øker sannsynligheten for at barnet vil få en tidlig GBS-infeksjon. Dersom du har noen av disse risikofaktorene er det likevel ikke sikkert at barnet vil få en infeksjon.

Babyen er mer disponert for å få tidlig infeksjon av gruppe B streptokokker dersom:

Forebygging av gruppe B-streptokokker hos nyfødte

Gravide som har risiko for å overføre gruppe B streptokokker til barnet under fødselen og samtidig oppfyller spesifikke kriterier tilbys antibiotika som intravenøs behandling.

Antibiotika er legemidler som dreper bakterier. Hensikten med behandlingen er å hindre at GBS overføres til barnet.

Du kan i samråd med legen vurdere behandling med antibiotika for å hindre at GBS-infeksjon overføres til barnet dersom:

 • gruppe B streptokokker er funnet i urinen i slutten av svangerskapet
 • gruppe B streptokokker har blitt funnet på vattpinner hentet fra vagina og/eller endetarmen
 • du har fått en baby med en GBS-infeksjon tidligere

Du kan også bli tilbudt behandling med antibiotika dersom du:

 • har feber under fødselen
 • går i fødsel før slutten av 37. svangerskapsuke
 • har vannavgang mer enn 18 timer før du føder

Babyer som er utsatt for å få en GBS-infeksjon kan gis antibiotika med en gang de er født, for å forebygge infeksjonen. Spesialister er likevel ikke alltid enige i at alle babyer som har en infeksjonsrisiko bør få antibiotikabehandling. Er barnet ditt i fin form, uten tegn på infeksjon, vil det sannsynligvis ikke trenge behandling.

Behandling

Dersom barnet er sykt, bør du søke medisinsk hjelp umiddelbart. Babyer med en GBS-infeksjon må behandles raskt med antibiotika.

Antibiotika gis til barnet via et drypp (intravenøs infusjon).

Prognose

Rask behandling gir best prognose. De fleste babyer behandlet for tidlig innsettende GBS-infeksjon blir helt friske, men noen få dør.

Nyfødte som får hjernehinnebetennelse av en GBS-infeksjon vil kunne få varige hjerneskader. De kan få problemer både med hørsel, syn eller epilepsi. Omtrent halvparten som får hjernehinnebetennelse etter en GBS-infeksjon vil kunne få varig skade.

Gruppe B streptokokkinfeksjon hos nyfødte, Helsebiblioteket.no, 2021.

Group B strep infection in newborns (PDF), Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2020.

 

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Gruppe B streptokokkinfeksjon hos nyfødte. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 26. mars 2021 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/barn/gruppe-b-streptokokkinfeksjon/

Sist oppdatert fredag 26. mars 2021